Sáng 27/6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Trậttự, an toàn giao thông đường bộ (TTATGTĐB). Kết quả, có 388/450 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 79,84%); 32/450 đại biểu không tán thành (chiếm 6,58%); 30/450 đại biểu không biểu quyết (chiếm 6,17%).

Trước khi biểu quyết thông qua toàn dự thảo luật, Quốc hội biểu quyết thông qua khoản 2, Điều 9 về quy định về cấm: “Điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn”. Kết quả, có 357/448 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 73,46%), 69/448 đại biểu không tán thành (chiếm 14,25%), 22/448 đại biểu không biểu quyết (chiếm 4,53%).

Hình ảnh: Đa số đại biểu Quốc hội tán thành cấm tuyệt đối nồng độ cồn khi lái xe số 1

Các đại biểu Quốc hội bấm nút thông qua Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Trước đó, Quốc hội nghe Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật. Trong đó, về quy định về cấm: “Điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” (khoản 2 Điều 9), Chủ nhiệm Lê Tấn Tới cho biết, nhiều ý kiến nhất trí quy định này, tuy nhiên một số ý kiến đề nghị cân nhắc quy định có ngưỡng tối thiểu và một số ý kiến khác đề nghị đưa 2 phương án để xin ý kiến đại biểu Quốc hội (ĐBQH). 

Theo Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), quy định trên không phải là nội dung mới, mà được kế thừa của quy định của Luật GTĐB năm 2008 và thống nhất với quy định tại khoản 6 Điều 5 của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019 và quy định cụ thể cho lĩnh vực giao thông đường bộ. 

“Trong dự thảo Luật này, nếu không tiếp tục quy định của khoản 6 Điều 5 của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019, sẽ có nguy cơ gia tăng vi phạm TTATGTĐB, các vụ tai nạn GTĐB, dẫn đến làm tăng hậu quả, thiệt hại do tai nạn GTĐB gây ra như các thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, tài sản của người điều khiển phương tiện, người tham gia giao thông khác, ảnh hưởng đến cuộc sống của gia đình, nguồn lực của đất nước, gây ra nhiều hệ lụy cho xã hội; đi ngược lại những cố gắng, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, gây lãng phí công sức, tiền bạc của Nhà nước và Nhân dân trong thời gian qua” – Chủ nhiệm Lê Tấn Tới nói. 

Đồng thời cho biết tại kỳ họp này, ngày 21/6/2024, UBTVQH đã chỉ đạo Tổng Thư ký Quốc hội xin ý kiến đại biểu Quốc hội bằng Phiếu xin ý kiến (qua App), có 388 ĐBQH cho ý kiến. Kết quả, có 293 ĐBQH (chiếm 75,52% tổng số ĐBQH cho ý kiến và chiếm 60,16% tổng số ĐBQH) nhất trí với quy định này là cấm “điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn”. Có 95 ĐBQH (chiếm 24,48% tổng số ĐBQH cho ý kiến và chiếm 19,51% tổng số ĐBQH) đề nghị quy định cấm theo mức giới hạn thấp nhất về nồng độ cồn trong máu và hơi thở đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ. Trong đó, có 08 ĐBQH có thêm ý kiến khác.

Trên cơ sở ý kiến của đa số ĐBQH nhất trí quy định này, UBTVQH đề nghị Quốc hội cho tiếp tục thực hiện quy định cấm “Điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” và thể hiện tại khoản 2 Điều 9 dự thảo Luật. 

Mặt khác, tiếp thu ý kiến của các vị ĐBQH, UBTVQH đã chỉ đạo bổ sung vào khoản 5 Điều 87 giao cho Bộ Y tế quy định về xác định nồng độ cồn và nồng độ cồn nội sinh trong máu để làm căn cứ xác định trường hợp người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn do sử dụng rượu, bia hoặc đồ uống có cồn khác.

Cũng trong sáng nay, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Luật Đường bộ bằng hình thức biểu quyết điện tử. Kết quả biểu quyết cho thấy, có 447 đại biểu biểu quyết tán thành (chiếm 91,98%)./.

Kim Thanh

Nguồn: dangcongsan.vn