Trả lời: 

Theo Nghị quyết số 73/202/QH15 ngày 15/11/2022 về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô của Quốc hội chính thức có hiệu lực, từ ngày 1/7/2023, người dân sẽ được quyền lựa chọn, đấu giá để sở hữu biển số ô tô theo mong muốn. 

Bộ Công an đã triển khai các nội dung như lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, xây dựng và hoàn thiện hệ thống quản lý đấu giá, thực hiện kết nối giữa hệ thống quản lý đấu giá và trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến, nâng cấp hệ thống đăng ký quản lý xe, đồng thời chuyển 153.104 biển số cho Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam để niêm yết cho người dân lựa chọn (đây là toàn bộ biển số chuẩn bị cấp xuống hệ thống).

Theo đó, dự kiến diễn ra từ ngày 20 đến ngày 25/8/2023, sẽ diễn ra phiên đấu giá đầu tiên sau khi hoàn thành công tác chuẩn bị và các điều kiện cần thiết cho việc đấu giá theo đúng quy định. Bộ Công an sẽ đưa ra đấu giá tất cả các biển số của 63 địa phương, người dân ở địa phương nào cũng có quyền lựa chọn.

Cụ thể, ở bất cứ tỉnh nào nếu có nhu cầu vẫn có thể lựa chọn và đấu giá biển số ở tỉnh khác. Biển số ô tô đưa ra đấu giá là biển số ô tô nền màu trắng, chữ và số màu đen, là các loại biển số của xe con, xe tải, xe khách và xe tải van gồm biển số ô tô của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, ký hiệu seri: A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, P, S, T, U, V, X, Y, Z, nền màu trắng, chữ, số màu đen chưa được đăng ký, dự kiến cấp mới, đang trong hệ thống đăng ký, quản lý xe của Bộ Công an.

Người tham gia đấu giá là tổ chức, cá nhân người Việt Nam có đủ điều kiện tham gia đấu giá biển số xe ô tô theo quy định của nghị định này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Với mức giá khởi điểm đã được quy định tại Nghị quyết 73 là 40 triệu đồng/biển số ô tô, người mua có thể trả giá lên mỗi bước giá 5 triệu đồng theo công thức: Giá trả = giá khởi điểm + bước giá mỗi lần là 5 triệu đồng.

Việc đấu giá biển số xe ô tô được thực hiện hoàn toàn trên môi trường mạng. Tại giao diện thanh toán, người tham gia đấu giá có thể quét mã QR có sẵn để thanh toán hoặc chuyển khoản theo nội dung hệ thống đã mã hóa. Tiền thanh toán sẽ gồm tiền nộp hồ sơ và tiền đặt trước. Số tiền này sẽ được đơn vị tổ chức đấu giá biển số thử nghiệm hoàn trả sau 3 ngày phiên đấu giá kết thúc nếu không vi phạm quy chế đấu giá. Hoàn thành các thao tác trên, người tham gia sẽ được cấp mã số tham gia đấu giá, thông tin về cuộc đấu giá của biển số mình lựa chọn.

Về công tác giám sát, Cục Cảnh sát giao thông cùng với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an sẽ giám sát chặt chẽ tất cả các buổi đấu giá biển số ô tô qua Hệ thống quản lý đấu giá. Công tác giám sát được thực hiện tại Phòng Quản lý, giám sát đấu giá biển số xe ô tô đặt tại trụ sở Cục Cảnh sát giao thông.

Theo đó, các cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ giám sát sẽ theo dõi toàn bộ diễn biến các cuộc đấu giá được thể hiện trên màn hình điều hành bao gồm: số kế hoạch, tên phiên, thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc, số lượng biển số đấu giá, lãnh đạo phụ trách phiên đấu giá và đấu giá viên, số lượng khách hàng tham gia, diễn biến quá trình đấu giá...

Số tiền thu được từ đấu giá biển số xe ô tô sau khi trừ các khoản chi phí tổ chức đấu giá được nộp vào ngân sách trung ương theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước./.

Ban Bạn đọc

Nguồn: dangcongsan.vn