Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn - Phó Trưởng ban Chỉ đạo Chuyển đổi số của UBDT, chủ trì cuộc họp
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn - Phó Trưởng ban Chỉ đạo Chuyển đổi số của UBDT, chủ trì cuộc họp

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Nông Quốc Tuấn khẳng định, hiện nay, chuyển đổi số là xu hướng chung của toàn xã hội. Đối với công tác dân tộc (CTDT) và chính sách dân tộc (CSDT), chuyển đổi số là nền tảng mang tính quyết định, giúp đẩy nhanh quá trình thực thi các quyết sách của Đảng, Nhà nước... liên quan tới vùng đồng bào DTTS và miền núi, vì lợi ích thiết thực của đồng bào. 

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm nhấn mạnh, cơ sở dữ liệu mở là một trong các yếu tố quan trọng trong quá trình chuyển đổi từ chính phủ điện tử sang chính phủ số tại Việt Nam nói chung và của UBDT nói riêng. Nền tảng dữ liệu mở đóng vai trò quan trọng, là sự kết nối giữa các ứng dụng được phát triển bởi các đơn vị trong ngành CTDT và nguồn dữ liệu hiện sẵn có của UBDT nhằm giảm chi phí trong việc tìm kiếm, tổng hợp dữ liệu và tăng hiệu quả trong quá trình quản lý.

Theo dự thảo Quyết định ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu của UBDT, Danh mục cơ sở dữ liệu của UBDT có 33 cơ sở dữ liệu còn Danh mục cơ sở dữ liệu mở gồm Hệ thống thông tin dịch vụ công trực tuyến và Cơ sở dữ liệu về thống kê thực trạng kinh tế - xã hội 53 DTTS.

Ông Nguyễn Ngọc Hà - Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số của UBDT phát biểu tại cuộc họp
Ông Nguyễn Ngọc Hà - Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số của UBDT phát biểu tại cuộc họp

Về Dự thảo Đề án Tăng cường chuyển đổi số trong hệ thống cơ quan làm CTDT, tại hội nghị, ông Ông Nguyễn Ngọc Hà - Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số của UBDT cho biết, hạn chế lớn nhất trong công tác chuyển đổi số trong ngành CTDT hiện nay là về nhận thức. Cơ cấu của ngành gồm Ủy ban Dân tộc ở Trung ương và Ban Dân tộc ở các địa phương. Nhiều cán bộ, công chức làm công tác dân tộc chưa nhận thức được tính quan trọng và hiệu quả của ứng dụng công nghệ thông tin, trình độ công nghệ thông tin hạn chế, nên rất khó khăn trong việc chuyển đổi số cho công tác dân tộc.

Thế nên, Đề án được soạn thảo nhằm thay đổi tư duy, nhận thức, phát triển nguồn nhân lực, tuyên truyền an ninh mạng và phát triển nguồn dữ liệu số phục vụ CTDT từ Trung ương đến địa phương. Đề án sẽ hiện đại hóa các hoạt động của các cơ quan làm công công tác dân tộc theo hướng tăng cường chuyển đổi số trong hệ thống cơ quan làm CTDT từ trung ương đến địa phương, các bộ, ngành.

Quang cảnh buổi họp
Quang cảnh buổi họp

Theo đó, 3 mục tiêu cụ thể của Đề án này là: Nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin tại UBDT, các cơ quan làm CTDT và đầu tư hạ tầng kết nối giữa UBDT và các cơ quan làm CTDT; ứng dụng công nghệ thông tin; phát triển nguồn nhân lực CNTT cho cơ quan làm CTDT.

Tại cuộc họp, các đại biểu cơ bản nhất trí với các dự thảo. Ngoài ra, các đại biểu tập trung thảo luận về các nội dung của Dự thảo Quyết định ban hành Danh mục Cơ sở Dữ liệu của UBDT như: Đề xuất gộp một số mục bị trùng lặp trong Cơ sở dữ liệu, đồng thời bổ sung một số mục về các lĩnh vực khác để bảo đảm cơ sở dữ liệu toàn ngành được đầy đủ, toàn diện. 

 Kết luận tại cuộc họp, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Nông Quốc Tuấn đánh giá cao việc chuẩn bị nội dung Dự thảo Quyết định ban hành Danh mục Cơ sở dữ liệu và Dự thảo đề cương Đề án Tăng cường chuyển đổi số trong hệ thống cơ quan làm công tác dân tộc của Trung tâm Chuyển đổi số cũng như các ý kiến, đề xuất của các đại biểu tham dự cuộc họp.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn đề nghị Trung tâm Chuyển đổi số đánh giá thực chất các ưu điểm và hạn chế của các Dự thảo, tiếp thu đầy đủ các ý kiến, góp ý của các đại biểu để bổ sung, hoàn thiện bảo đảm các nội dung khoa học, mạch lạc, tránh trùng lặp, chồng chéo. Đồng thời, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm đề nghị các vụ, đơn vị liên quan tiếp tục nghiên cứu, đề xuất góp ý, chỉnh sửa, phối hợp với Trung tâm Chuyển đổi số để khẩn trương hoàn thành Dự thảo Quyết định ban hành Danh mục Cơ sở dữ liệu của UBDT và Dự thảo đề cương Đề án tăng cường chuyển đổi số trong hệ thống cơ quan làm CTDT. 

Thanh niên sáng tạo, chủ động trong công cuộc chuyển đổi số
Theo https://baodantoc.vn/day-nhanh-tien-do-chuyen-doi-so-trong-linh-vuc-cong-tac-dan-toc-1685441864939.htm