Hình ảnh: Điều động, bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Xây dựng làm Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp số 1

Phó Trưởng ban chuyên trách Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bùi Hồng Minh

Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Quyết định 286/QĐ-TTg có hiệu lực kể từ ngày 1/4/2024.

* Trước đó, tại Quyết định số 829/QĐ-TTg, ông Bùi Hồng Minh đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng từ ngày 1/6/2021.

PV (Theo VGP)