Ông Nguyễn Duy Trinh (Bình Thuận) tham gia kháng chiến tại miền Nam, hiện ông bị bệnh đái tháo đường không phụ thuộc insuline và u ác tính vòm hầu họng. 

Ông Trinh hỏi, ông có đủ điều kiện để xác nhận là người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc da cam không? Nếu được thì thủ tục, hồ sơ như thế nào, liên hệ với cơ quan nào để được giải quyết?

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Theo Danh mục bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học hiện hành có liệt kê bệnh đái tháo đường type 2, không có bệnh ung thư vòm hầu. 

Hồ sơ, thủ tục công nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học được quy định chi tiết từ Điều 54 đến Điều 56 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, trong đó nơi gửi hồ sơ đầu tiên là UBND cấp xã nơi thường trú của người đề nghị.

Theo Chinhphu.vn