Hình ảnh: Doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài 358,8 triệu USD trong 7 tháng số 1
Thiết kế: Gia Hân
Nguồn tin: https://tapchitaichinh.vn/info-media/doanh-nghiep-viet-nam-dau-tu-ra-nuoc-ngoai-3588-trieu-usd-trong-7-thang-350415.html