Đồng chí Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Chiều 28/7, tiếp tục chương trình làm việc, Quốc hội tiến hành phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm chức vụ Phó thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Sau khi công bố kết quả kiểm phiếu, Quốc hội đã biểu quyết thông qua các nghị quyết về phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Phó thủ tướng, Bộ trưởng, thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Kết quả, với 100% đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua việc phê chuẩn bổ nhiệm 4 Phó thủ tướng, 18 Bộ trưởng, 4 thủ trưởng cơ quan ngang bộ nhiệm kỳ 2021-2026.

Trong đó, đồng chí Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2021 – 2026.
 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước bỏ phiếu phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ. Ảnh: TTXVN

Đồng chí Huỳnh Thành Đạt là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, XIII, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Đại biểu Quốc hội khoá XII, XIII, XIV; Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Vật Lý; Học hàm: Phó Giáo sư.

Ngày 12/11/2020, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV phê chuẩn việc bổ nhiệm đồng chí Huỳnh Thành Đạt giữ chức Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Ngày 28/7/2021, tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV đã phê chuẩn bổ nhiệm đồng chí Huỳnh Thành Đạt giữ chức Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2021-2026.

 

Theo https://www.most.gov.vn/vn/tin-tuc/20429/dong-chi-huynh-thanh-dat-duoc-quoc-hoi-phe-chuan-bo-nhiem-giu-chuc-bo-truong-bo-khoa-hoc-va-cong-nghe.aspx