Công tác thanh tra, kiểm tra vốn là một trong những khâu quan trọng trong quản lý nhà nước. Thời gian qua, bám sát chương trình kế hoạch thanh tra, kiểm tra đã đề ra; các cuộc thanh tra, kiểm tra và công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ của Thanh tra tỉnh Đồng Nai tập trung vào những lĩnh vực, những khâu dễ nảy sinh tiêu cực, tham nhũng như: Đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý sử dụng đất đai; thu chi ngân sách, mua bán hàng hóa và dịch vụ; quản lý sử dụng tài sản công; cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; công tác cán bộ và thực thi công vụ nhất là ở vị trí công tác định kỳ phải luân chuyển; liên kết đào tạo; sử dụng ngân sách trong nghiên cứu khoa học; thực hiện các quy định về môi trường; thực hiện chính sách an sinh xã hội… nhằm phát hiện ngăn chặn và xử lý các hiện tượng tiêu cực, tham nhũng, đưa ra các biện pháp phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, chấn chỉnh công tác quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách, nâng cao hiệu quả quản lý.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức trao cờ thi đua cho đơn vị đạt thành tích của Thanh tra tỉnh.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức trao cờ thi đua cho đơn vị đạt thành tích của Thanh tra tỉnh.

Theo Thanh tra tỉnh Đồng Nai, trong năm 2020, toàn ngành thanh tra đã thực hiện 69 cuộc thanh tra trên các lĩnh vực tại 246 đơn vị. Qua thanh tra đã phát hiện 50 đơn vị sai phạm và đã thu hồi hơn 9 tỷ đồng. Đối với công tác thanh tra chuyên ngành đã triển khai được 2.950 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với hơn 8.400 đơn vị. Qua thanh tra đã ban hành hơn 4.000 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền hơn 31 tỷ đồng.

Cũng trong năm 2020, ngành Thanh tra đã triển khai các cuộc thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành đảm bảo theo kế hoạch, chất lượng các cuộc thanh tra được nâng lên; các kết luận, kiến nghị sau thanh tra được đối tượng thanh tra nghiêm túc chấp hành. Trên cơ sở kết luận thanh tra, các đơn vị đã kiểm điểm những sai phạm, thiếu sót của cá nhân, đơn vị trong công tác quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ.

Bên cạnh công tác thanh tra, thời gian qua, các cấp, ngành cũng đã tập trung làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền để hạn chế phát sinh các vụ việc phức tạp, không để hình thành các “điểm nóng”. Qua đó, nhiều vụ việc được người dân kịp thời nắm bắt, hiểu và tự nguyện rút đơn khiếu nại. Năm 2020, toàn tỉnh đã tiếp thường xuyên hơn 7.100 lượt với hơn 7.200 người đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị (giảm 181 lượt, 492 người so với cùng kỳ năm trước).

Trên lĩnh vực phòng, chống tham nhũng, thời gian vừa qua, ngành thanh tra cũng đã phối hợp với các ngành, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Trong năm qua, cơ quan liên quan đã thụ lý, giải quyết 12 vụ, 13 bị can vi phạm về tham nhũng (trong đó 10 vụ, 11 bị can khởi tố mới).

Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức trao bằng khen của UBND tỉnh cho đại diện các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác năm 2020.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức trao bằng khen của UBND tỉnh cho đại diện các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác năm 2020.

Theo thanh tra tỉnh Đồng Nai, nhìn chung công tác thanh tra trong năm 2020 có trọng tâm, trọng điểm. Qua đó, góp phần phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng, lãnh phí, xây dựng chỉnh đốn Đảng.Đặc biệt năm 2020, trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid -19, dưới sự chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bám sát các nghị quyết của Chính phủ, Thanh tra Chính phủ đã tập trung chỉ đạo, đề ra phương án điều hành linh hoạt công tác của Ngành để ứng phó với đại dịch, đảm bảo thực hiện “chống dịch như chống giặc” và thực hiện “mục tiêu kép”; kịp thời triển khai và cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ đạo của cấp trên để xây dựng định hướng, kế hoạch thanh tra đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, nhất là triển khai các nhiệm vụ được giao tại nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ.

Qua thực hiện rà soát, xử lý chồng chéo về kế hoạch thanh tra với Kiểm toán Nhà nước và giữa các cơ quan thanh tra, nhiều đơn vị đã kịp thời rà soát, điều chỉnh việc triển khai kế hoạch thanh tra đối với doanh nghiệp; một số đơn vị đã thí điểm thực hiện công tác thanh tra theo phương thức mới.Do đó, hiện tượng chồng chéo trong hoạt động thanh tra đã được cải thiện rõ rệt.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức đã biểu dương những kết quả mà ngành thanh tra đã đạt được. Đồng thời, chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong công tác thanh tra, kiểm tra. Phó chủ tịch UBND tỉnh đề nghị trong thời gian tới, ngành thanh tra tỉnh cần triển khai thực hiện và hoàn thành 100% các cuộc thanh tra theo kế hoạch và hoàn thành các cuộc thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của cấp trên. Thanh tra tỉnh phải thực hiện nghiêm Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp.

Phạm Đức
Theo https://doanhnghiepvn.vn/kinh-te/chinh-sach/dong-nai-thanh-tra-ban-hanh-4-000-quyet-dinh-xu-phat-voi-so-tien-phat-hon-31-ty-dong/20210128113314884