Theo Tổng cục Thống kê, tính chung GDP 9 tháng năm 2022 tăng 8,83% so với cùng kỳ năm trước. Đây được cho là mức tăng cao nhất của 9 tháng trong giai đoạn từ năm 2011-2022. Trong mức tăng trưởng cao của quý III (13,67%) thì khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,24%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 12,91%; khu vực dịch vụ tăng 18,86%.
Hình ảnh: GDP 9 tháng tăng 8,83% so với cùng kỳ năm 2021 số 1
Tăng trưởng GDP quý III/2022 tăng 13,67% so với cùng kỳ năm 2021
Về sử dụng GDP quý III/2022, tiêu dùng cuối cùng tăng 10,08% so với cùng kỳ năm trước, đóng góp 38,21% vào tốc độ tăng chung của nền kinh tế; tích lũy tài sản tăng 8,7%, đóng góp 21,13%; xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 9,32%; nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 2,72%; chênh lệch xuất, nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ đóng góp 40,66%.
 
Tốc độ tăng trưởng cao trong 9 tháng cho thấy, các hoạt động sản xuất kinh doanh dần lấy lại đà tăng trưởng. Chính sách phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội của Chính phủ đã phát huy hiệu quả.
 
Trong 9 tháng cũng ghi nhận mức tăng chung của toàn nền kinh tế, trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,99%, đóng góp 4,04%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 9,44%, đóng góp 41,79%; khu vực dịch vụ tăng 10,57%, đóng góp 54,17%.
 
Đặc biệt, khu vực dịch vụ tăng trưởng mạnh mẽ với tốc độ tăng 9 tháng năm 2022 đạt 10,57%, cao nhất của 9 tháng các năm 2011-2022. Một số ngành dịch vụ thị trường tăng cao, đóng góp nhiều vào tốc độ tăng tổng giá trị tăng thêm toàn nền kinh tế như sau: Ngành Bán buôn, bán lẻ tăng 10,24% so với cùng kỳ năm trước, đóng góp 1%; ngành Vận tải kho bãi tăng 14,2%, đóng góp 0,83 %; ngành Dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng cao nhất trong khu vực dịch vụ với mức tăng 41,7%, đóng góp 0,81%; ngành Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm tăng 9,05%, đóng góp 0,52%; ngành Thông tin và truyền thông tăng 7,65%, đóng góp 0,5%... 
 
Ở chiều ngược lại, ngành Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội có mức giảm 2,67%, làm giảm 0,04 điểm phần trăm do dịch COVID-19 đã được kiểm soát.
 
Về cơ cấu nền kinh tế 9 tháng năm 2022, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 11,27%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 38,69%; khu vực dịch vụ chiếm 41,31%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 8,73%.
 
Về sử dụng GDP 9 tháng năm 2022, tiêu dùng cuối cùng tăng 7,26% so với cùng kỳ năm 2021, đóng góp 44,46% vào tốc độ tăng chung của nền kinh tế; tích lũy tài sản tăng 5,59%, đóng góp 18,46%; xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 8,94%; nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 4,74%; chênh lệch xuất, nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ đóng góp 37,08%.
Việt Hoàng
Nguồn tin: https://tapchitaichinh.vn/su-kien-noi-bat/gdp-9-thang-tang-883-so-voi-cung-ky-nam-2021-352163.html