Bình Định giải ngân cao hơn bình quân cả nước

Với vai trò Trưởng đoàn công tác làm việc với 3 tỉnh: Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa có báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng của 3 địa phương này.

Đối với tỉnh Bình Định, theo Quyết định số 1603/QĐ-TTg ngày 11/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Bình Định được kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2024 là 7.365.617 triệu đồng. UBND tỉnh Bình Định đã phân bổ chi tiết vốn ngân sách trung ương (NSTW) là 1.276.937 triệu đồng, bằng 100% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao; vốn ngân sách địa phương (NSĐP) là 7.345.122 triệu đồng, bằng 120,64% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. 

Đến hết quý I/2024, giải ngân vốn đầu tư công do Tỉnh quản lý là 1.465.900 triệu đồng, đạt 19,9% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 17% kế hoạch địa phương triển khai chi tiết. Đến ngày 30/4/2024, Tỉnh đã giải ngân được 1.1843.898 triệu đồng, bằng 25,03% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, cao hơn bình quân chung cả nước là 17,46% và bằng 21,4% kế hoạch vốn địa phương triển khai chi tiết, cao hơn bình quân chung cả nước là 16,41%. 

Đến ngày 20/5/2024, Bình Định đã giải ngân được 2.469.657 triệu đồng, bằng 33,5% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và bằng 28,6% kế hoạch vốn địa phương triển khai chi tiết. Ước đến 31/5/2024, Tỉnh giải ngân được 2.515.111 triệu đồng, bằng 34,1% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, cao hơn bình quân chung cả nước là 22,34% và bằng 29,2% kế hoạch vốn địa phương triển khai chi tiết, cao hơn bình quân chung cả nước là 20,99%. 

Theo đánh giá của Đoàn công tác, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Lãnh đạo Tỉnh, sự vào cuộc tích cực của sở, ban, ngành, tỷ lệ giải ngân của tỉnh Bình Định cao và có chuyển biến rất tích cực theo từng tháng. 

Đối với công tác giải phóng mặt bằng phục vụ Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, đoạn qua địa phận tỉnh Bình Định, so với thời điểm Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ tại ngày 29/02/2024, việc bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư chưa thay đổi. Cụ thể, Tỉnh đã bàn giao cho chủ đầu tư diện tích 951/953,19 ha, đạt 99,8%, chiều dài 117,43/117,99km, đạt 99,5%; phần giải phóng mặt bằng điều chỉnh, bổ sung đã thực hiện hoàn thành và đã bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư phần diện tích khoảng 35,85ha, với 1.722 hộ bị ảnh hưởng, đạt 100%. 

Phú Yên, Khánh Hòa có chuyển biến nhưng còn chậm

Với Phú Yên, Tỉnh được giao kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2024 là 4.050.621 triệu đồng. Đến ngày 30/4/2024, UBND tỉnh Phú Yên đã phân bổ chi tiết vốn NSTW là 851.952 triệu đồng, bằng 89% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao; vốn NSĐP là 2.841.637 triệu đồng, bằng 92% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và bằng 91,4% kế hoạch Hội đồng nhân dân giao (3.109.011 triệu đồng). 

Đến hết quý I/2024, tỉnh Phú Yên đã giải ngân được 292.609 triệu đồng, bằng 7,22% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và bằng 7,92% kế hoạch vốn địa phương triển khai chi tiết. Đến ngày 30/4/2024, Tỉnh đã giải ngân được 370.948 triệu đồng, bằng 9,2% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và bằng 10,04% kế hoạch vốn địa phương triển khai chi tiết, thấp hơn bình quân chung cả nước.

Báo cáo của Đoàn công tác cho thấy, đến ngày 20/5/2024, Tỉnh đã giải ngân được 440.991 triệu đồng, bằng 10,9% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và bằng 11,90% kế hoạch vốn địa phương triển khai chi tiết. Ước đến 31/5/2024, Phú Yên giải ngân được 505.000 triệu đồng, bằng 12,5% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và bằng 13,6% kế hoạch vốn địa phương triển khai chi tiết, thấp hơn bình quân chung cả nước. 

Mặc dù tỷ lệ giải ngân của Tỉnh đã có sự chuyển biến tăng theo từng tháng, nhưng mức tăng chậm và vẫn thấp hơn so với bình quân chung cả nước. Đặc biệt, đến ngày 30/4/2024, tỉnh Phú Yên có 03 dự án được giao kế hoạch năm 2024 với tổng số vốn là 489.000 triệu đồng nhưng chưa giải ngân, gây ảnh hưởng đến tỷ lệ giải ngân chung của Tỉnh. 

Công tác giải phóng mặt bằng phục vụ Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, đoạn qua địa phận tỉnh Phú Yên đã có chuyển biến tăng. Đến nay, Tỉnh đã bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư đạt 98,65% diện tích (88,95Km/90,12Km). 

Tại Khánh Hoà, Tỉnh được giao kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2024 là 8.269.130 triệu đồng. UBND tỉnh Khánh Hòa đã phân bổ chi tiết vốn NSTW là 2.633.624 triệu đồng, bằng 100% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao; vốn NSĐP là 4.282.605 triệu đồng, bằng 76% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. 

Báo cáo của Đoàn công tác cho thấy, đến hết quý I/2024, Khánh Hoà giải ngân vốn đầu tư công là 611.916 triệu đồng, đạt 7,4% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 8,9% kế hoạch địa phương triển khai chi tiết. Đến ngày 30/4/2024, Tỉnh đã giải ngân được 1.003.839 triệu đồng, bằng 12,1% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và bằng 15,5% kế hoạch vốn địa phương triển khai chi tiết, thấp hơn bình quân chung cả nước. 

Đến ngày 20/5/2024, Tỉnh đã giải ngân được 1.144.093 triệu đồng, bằng 13,8% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và bằng 16,5% kế hoạch vốn địa phương triển khai chi tiết. Ước đến 31/5/2024, giải ngân được 1.330.280 triệu đồng, bằng 16,1% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và bằng 19,2% kế hoạch vốn địa phương triển khai chi tiết, thấp hơn bình quân chung cả nước.

Đoàn công tác đánh giá, qua các thời điểm, tỷ lệ giải ngân của Khánh Hoà đều thấp hơn so với bình quân chung cả nước và tỷ lệ tăng của Tỉnh ở mức không cao. Đến ngày 30/4/2024, tỉnh Khánh Hòa vẫn còn 01 dự án Xây dựng Cầu Huyện 2 và đường dẫn được giao kế hoạch năm 2024 là 72.200 triệu đồng nhưng chưa giải ngân. 

Công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án giao thông trọng điểm của quốc gia triển khai trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà đã có sự chuyển biến tích cực so với thời điểm Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ ngày 29/02/2024. Cụ thể, Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, hiện đang triển khai thi công; Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Vân Phong - Nha Trang đã cơ bản bàn giao 100% mặt bằng cho dự án, hiện đang triển khai thi công, dự kiến hoàn thành trong năm 2025; Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột đã bàn giao mặt bằng được hơn 74%, hiện đang triển khai thi công và tiếp tục thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, dự kiến hoàn thành dự án trong năm 2026.

Giải quyết dứt điểm giải phóng mặt bằng các tuyến cao tốc

Để đẩy nhanh hơn nữa tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, Bộ trưởng Bộ Tài chính đề nghị các địa phương triển khai nghiêm túc, quyết liệt các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công theo quy định và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các dự án hạ tầng quy mô lớn, đảm bảo cung ứng vật liệu xây dựng cho các dự án cao tốc.

Đặc biệt, Bộ trưởng đề nghị các địa phương phối hợp với các bộ, cơ quan trung ương giải quyết dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng đối với các tuyến cao tốc trên địa bàn như Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông hiện nay tỉnh Bình Định chưa bàn giao 0,56 km, tỉnh Phú Yên chưa bàn giao 1,17 km; Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột chưa bàn giao mặt bằng khoảng 26%...

Đối với số vốn đầu tư công năm 2024 chưa phân bổ hoặc phân bổ từ ngày 31/12/2023, hiện nay, Phú Yên chưa phân bổ 297.032 triệu đồng, phân bổ sau ngày 31/12/2024 là 155.000 triệu đồng; Khánh Hòa chưa phân bổ 1.352.901 triệu đồng, phân bổ sau ngày 31/12/2024 là 930.071 triệu đồng. 

Để tránh vướng mắc khi thực hiện phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024 theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính đã có văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị hướng dẫn các bộ, cơ quan trung ương và địa phương. Tuy nhiên, đến nay Bộ Kế hoạch và Đầu tư chưa có ý kiến, vì vậy chưa có cơ sở để duyệt dự toán cho các dự án đủ điều kiện nhưng được phân bổ sau 31/12/2023.

Từ tình hình trên, Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương hướng dẫn cụ thể theo thẩm quyền hoặc tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền có ý kiến về số vốn phân bổ trong thời điểm từ ngày 31/12/2023 đến ngày 15/5/2024 và sau ngày 15/5/2024. 

Theo https://tapchitaichinh.vn/go-vuong-trien-khai-cac-du-an-ha-tang-quy-mo-lon-tai-binh-dinh-phu-yen-khanh-hoa.html