Theo đó, 7 tháng đầu năm năm 2022, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 7,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 7,5%; sản xuất và phân phối điện tăng 3,9%; cung cấp nước và xử lý rác, nước thải tăng 6,8%; khai khoáng giảm 6,4%.
 
Một số ngành có chỉ số sản xuất công nghiệp đạt mức tăng cao như sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy tăng 19,9%; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại tăng 19,1%; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn tăng 17,3%; chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ tăng 17,1%; sản xuất thiết bị điện tăng 12,9%.
Hình ảnh: Hà Nội: Sản xuất công nghiệp tiếp tục xu hướng phục hồi tích cực số 1
7 tháng đầu năm năm 2022, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 7,2% so với cùng kỳ năm trước.
Một số ngành có chỉ số sản xuất công nghiệp giảm so với cùng kỳ là sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic giảm 6,6%; sản xuất xe có động cơ giảm 5,3%; sản xuất kim loại giảm 4,7%; công nghiệp chế biến chế tạo khác giảm 3%; sản xuất chế biến thực phẩm giảm 1,1%.

Tính riêng trong tháng 7, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tính tăng 2,9% so với tháng trước và tăng 10,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 2,2% và tăng 10,9%; sản xuất và phân phối điện tăng 10,8% và tăng 4,3%; cung cấp nước và xử lý rác, nước thải tăng 3,4% và tăng 10,2%; khai khoáng giảm 2% và giảm 12,5%.

Lao động làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp thời điểm cuối tháng 7 ước tính tăng 0,3% so với tháng trước và tương đương cùng kỳ năm trước.

Tính chung 7 tháng năm 2022, chỉ số sử dụng lao động của các doanh nghiệp công nghiệp tăng 0,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó lao động trong doanh nghiệp khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 3,8%; khu vực Nhà nước giảm 12,7%; khu vực ngoài Nhà nước giảm 0,5%.

Một số ngành công nghiệp có lao động làm việc tăng cao như sản xuất xe có động cơ tăng 20,6%; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại tăng 7,3%; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy tăng 5,5%; sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu tăng 3,7%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 5,1%; hoạt động thu gom, xử lý rác thải, tái chế phế liệu tăng 92,7%.

Hà Anh

Nguồn tin: https://doanhnghiepvn.vn/kinh-te/kinh-doanh/ha-noi-san-xuat-cong-nghiep-tiep-tuc-xu-huong-phuc-hoi-tich-cuc/20220729090553682