Đó là khẳng định của đồng chí Nguyễn Thị Mai Hương, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Hà Nội khi thông tin tới báo chí về một số nội dung của Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn thành phố (TP) Hà Nội vào ngày 27/7.
 
Theo đó, UBND TP đã ban hành Kế hoạch số 200/KH-UBND về việc thực hiện Chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn. Mục tiêu tổng quát của Kế hoạch là phát triển mạng lưới thông tin cơ sở trên địa bàn TP Hà Nội hiện đại, đồng bộ, bảo đảm kết nối với Trung ương, thống nhất từ Trung ương đến thành phố, cấp huyện, cấp xã..
Hình ảnh: Hà Nội thông tin về số phận của loa phường số 1
Phó Giám đốc Sở TT&TT Hà Nội khi thông tin tới báo chí về một số nội dung của Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn TP Hà Nội.
Kế hoạch của thành phố đề ra các nhóm nhiệm vụ đồng bộ: Thiết lập hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông, trang thông tin điện tử cấp xã, bảng tin điện tử công cộng, hiện đại hóa thiết bị kỹ thuật, số hóa sản xuất nội dung truyền thông đa phương tiện của Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao cấp huyện, thiết lập Hệ thống thông tin nguồn TP Hà Nội để tổ chức quản lý tập trung và cung cấp thông tin nguồn cho hệ thống thông tin cơ sở trên địa bàn; tăng cường ứng dụng trên thiết bị di động thông minh và sử dụng mạng xã hội để tương tác với người dân; thiết lập Cổng thông tin điện tử thông tin cơ sở của TP Hà Nội, bảo đảm kết nối, liên thông Cổng thông tin điện tử thông tin cơ sở ở Trung ương; hiện đại hóa sản xuất nội dung tuyên truyền, phát triển nhân lực làm công tác thông tin cơ sở.

Theo Phó Giám đốc Sở TT&TT Hà Nội, thông tin, tuyên truyền nói chung và tại cơ sở nói riêng ngày càng có vai trò quan trọng, đóng góp vào sự ổn định và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, Thủ đô và từng địa phương. Trong đó, đài truyền thanh là hình thức thông tin cơ sở phát huy hiệu quả trong việc giúp người dân tiếp nhận đầy đủ thông tin thiết yếu, đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống.

Đặc biệt, trong giai đoạn phòng, chống dịch bệnh COVID-19 vừa qua với yêu cầu cấp bách về truy vết, khoanh vùng, dập dịch đòi hỏi thông tin phải nhanh chóng, kịp thời, thường xuyên, liên tục. Bên cạnh đó, thời gian thực hiện giãn cách xã hội và các đợt tiêm chủng yêu cầu thông tin thông suốt, có tính định hướng, bao phủ rộng, đều được hệ thống đài cơ sở truyền tải đầy đủ và được người dân ghi nhận.

Thực tiễn cho thấy, có lúc, có nơi, người dân còn bức xúc với loa truyền thanh phường do nội dung chưa phong phú, chất lượng phát thanh chưa cao, bố trí khung thời gian, chương trình chưa hợp lý.

Thực hiện Chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở, TP Hà Nội đặc biệt yêu cầu nâng cao chất lượng hoạt động thông tin cơ sở, trong đó có truyền thanh cơ sở, cả về nhân lực và cơ sở vật chất, nhằm cung cấp cho người dân thông tin chính xác, kịp thời, phong phú, chất lượng, chú trọng chuyển đổi số trong hoạt động thông tin cơ sở, làm tốt nhiệm vụ đưa thông tin thiết yếu đến người dân, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của thành phố, thúc đẩy phát triển Thủ đô và đất nước.

Thông tin thêm về hệ thống loa phường trên địa bàn thành phố, Phó Giám đốc Sở TT&TT Hà Nội Nguyễn Thị Mai Hương cho biết: Hiện thành phố có 579 xã, phường và 579 đài truyền thanh cơ sở. Như vậy là 100% đều có loa phường.

Qua các giai đoạn khác nhau hệ thống phát thanh cơ sở đều có những hình thức điều chỉnh hoạt động sao cho phù hợp, đây là hình thức khác với loại hình truyền thông khác nên không thể thể thay thế được. Khi cuộc sống đã thay đổi thì cách vận hành loa phường cũng hướng đến thân thiện với người dân. Trước đây cụm loa có 10 loa nhưng nay đã giảm thiểu và duy trì chỉ có 2 loa. Việc lắp đặt loa có nguyên tắc tránh trường học, đoàn ngoại giao cũng như thay đổi về thời lượng phát sóng…

Bà Hương cho biết: Mấy ngày qua, mạng xã hội đã nhắc đến loa phường nhưng thông tin không khách quan. Vì hiện loa phường đã thay đổi nhiều hình thức truyền thông. Trong khu vực nội thành chỉ phát 15 phút/ buổi. 1 ngày không quá 2 buổi trừ ngày lễ, dịch bệnh. 1 tuần chỉ phát có 5 ngày, trừ trường hợp đặc biệt như thiên tai, dịch bệnh và yêu cầu của chính quyền địa phương.

Cũng theo lãnh đạo Sở TT&TT: Trước đây có ý kiến loa phường đã hoàn thành sứ mệnh nhưng đó là khi chúng ta chưa khắc phục được các khuyết điểm như tiếng ồn, nội dung truyền thông. Giờ chúng ta đã thay đổi rất nhiều cả về khung giờ, cách thức truyền thông, đảm bảo thông tin những nội dung cần thiết nhất ở cơ sở.

Trong đó, đài truyền thanh là hình thức thông tin cơ sở phát huy hiệu quả trong việc giúp người dân tiếp nhận đầy đủ thông tin thiết yếu, đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống./.

Trung Anh

Nguồn tin: https://dangcongsan.vn/xa-hoi/ha-noi-thong-tin-ve-so-phan-cua-loa-phuong-616107.html