Hình ảnh: Hà Nội: Thưởng Tết Nguyên đán cao nhất 400 triệu đồng số 1

Ảnh minh họa

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội vừa có báo cáo nhanh tình hình tiền lương năm 2022 và kế hoạch thưởng Tết Dương lịch, Tết Âm lịch năm 2023 của các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn.

Theo đó, đối với Công ty TNHH một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, mức thưởng trong dịp Tết Dương lịch bình quân 860.000 đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 3.200.000 đồng/người; doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 400.000 đồng/người.

Về thưởng Tết Nguyên đán, mức thưởng bình quân là 3.100.000 đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 20.000.000 đồng/người; doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 500.000 đồng/người.

Tiền lương bình quân năm 2022 ở khối doanh nghiệp này là 7.000.000đồng/người/tháng. Trong đó, doanh nghiệp có mức tiền lương cao nhất là 34.000.000 đồng/người/tháng; thấp nhất là 5.100.000 đồng/người/tháng.

Đối với Công ty cổ phần có vốn góp chi phối của nhà nước, mức thưởng trong dịp Tết Dương lịch bình quân 500.000 đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 3.000.000 đồng/người; thấp nhất là 400.000 đồng/người. Đối với Tết Nguyên đán, mức thưởng bình quân đạt 3.300.000 đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 35.000.000 đồng/người; doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 550.000 đồng/người.

Về tiền lương bình quân năm 2022 đạt 6.950.000 đồng/người/tháng. Trong đó, doanh nghiệp có mức tiền lương cao nhất là 70.000.000 đồng/người/tháng; doanh nghiệp có mức tiền lương thấp nhất là 5.100.000 đồng/người/tháng.

Với khối doanh nghiệp dân doanh, thưởng Tết Dương lịch mức bình quân là 650.000 đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 29.200.000 đồng/người; doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 300.000 đồng/người. Dịp Tết Nguyên đán 2023, mức thưởng bình quân là 3.550.000 đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 400.000.000 đồng/người; doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 500.000 đồng/người.

Trước đó, về thưởng Tết năm 2022 của Hà Nội, khối doanh nghiệp dân doanh cũng từng có mức thưởng cao nhất với 400 triệu đồng, như vậy năm nay mức thưởng cao nhất của Hà Nội không có sự thay đổi.

Về tiền lương bình quân năm 2022 ở nhóm doanh nghiệp này đạt 6.800.000 đồng/người/tháng. Trong đó, doanh nghiệp có mức tiền lương cao nhất đạt 180.000.000 đồng/người/tháng và doanh nghiệp có mức tiền lương thấp nhất là 4.680.000 đồng/người/tháng.

Đối với khối doanh nghiệp FDI, thưởng Tết Dương lịch đạt bình quân 600.000 đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 125.000.000 đồng/người; doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 350.000 đồng/người.

Với Tết Nguyên đán, mức thưởng bình quân là 4.100.000 đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 280.000.000 đồng/người; doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 500.000 đồng/người.

Tiền lương bình quân năm 2022 ở khối doanh nghiệp này đạt 7.400.000 đồng/người/tháng. Trong đó, doanh nghiệp có mức tiền lương cao nhất là 70.000.000 đồng/người/tháng và doanh nghiệp có mức tiền lương thấp nhất là 4.680.000 đồng/người/tháng.

Trước đó, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cũng dự báo tiền thưởng của người lao động trên địa bàn năm 2023 sẽ giảm hơn so với năm 2022, trong đó mức giảm sâu thuộc các ngành nghề như dệt may, da giày, điện tử, chế biến gỗ./.

Tú Giang

Nguồn tin: https://dangcongsan.vn/xa-hoi/ha-noi-thuong-tet-nguyen-dan-cao-nhat-400-trieu-dong-628608.html