Sáng 29/6, tại thành phố Hải Phòng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Cùng tham dự có các Ủy viên Trung ương Đảng: Trưởng ban Ban Công tác đại biểu, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thị Thanh; Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh; Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Thanh Tùng; Bí thư Thành ủy Hải phòng Trần Lưu Quang…

BẦU CÁC CHỨC DANH CHỦ CHỐT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN

Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng đã bầu ông Phạm Văn Lập, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Huyện ủy Thủy Nguyên, giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 với 52/67 phiếu bầu hợp lệ đồng ý (đạt 77,61%).

Ông Bùi Đức Quang, Ủy viên Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021, tái đắc cử Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 với 62/67 phiếu bầu hợp lệ đồng ý (đạt 94,92%).

Ông Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy Hải Phòng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021, đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa XVI, tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XVI, với 66/67 phiếu hợp lệ đồng ý (đạt 98,5%).

Các Ủy viên Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021 bao gồm các ông: Lê Anh Quân, Lê Khắc Nam, Nguyễn Đức Thọ đã được Hội đồng Nhân dân thành phố bầu tiếp tục giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng đã bầu các chức danh Trưởng ban, Phó trưởng các Ban của Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng; quyết định số lượng Ủy viên các Ban của Hội đồng Nhân dân thành phố; bầu các chức danh Ủy viên Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026; bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án Nhân dân thành phố.

Phát biểu tại kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Văn Lập và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng khẳng định sẽ tiếp tục đoàn kết, mang hết trí tuệ của mình để phục vụ nhân dân, phục vụ thành phố; lắng nghe, tiếp thu ý kiến của cử tri, nhân dân để thực hiện tốt các nhiệm vụ; quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết 45-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, để thành phố Hải Phòng phát triển mạnh mẽ hơn nữa, là động lực của vùng Bắc Bộ và của cả nước.

TẬP TRUNG PHÁT TRIỂN ĐỘT PHÁ BA TRỤ CỘT KINH TẾ

Phát biểu tại kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá rất cao công tác triển khai và kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của thành phố Hải Phòng. Có thể nói rằng Hải Phòng là một trong các địa phương tổ chức thành công nhất cuộc bầu cử lần này trong phạm vi cả nước. Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trong ngày bầu cử đạt 99,78% (cao hơn tỷ lệ của nhiệm kỳ trước là 0,31% và cao hơn tỷ lệ chung của cả nước - cả nước là 99,60%). Số lượng, cơ cấu, thành phần bảo đảm như dự kiến; trình độ, chất lượng chuyên môn của đại biểu đạt cao hơn so với mức chung của cả nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình phát biểu chỉ đạo Kỳ họp. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình phát biểu chỉ đạo Kỳ họp. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Trân trọng chúc mừng 67 đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng, gần 6.000 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện, cấp xã đã được cử tri thành phố tín nhiệm lựa chọn làm người đại diện ý chí, nguyện vọng của mình, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh với sự tín nhiệm, tin tưởng của đồng bào cử tri thành phố, các vị đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp của thành phố Hải Phòng cần nhận thức sâu sắc trọng trách và vinh dự là người đại biểu của nhân dân, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, gần gũi, trân trọng lắng nghe và phản ánh trung thực ý kiến của cử tri và nhân dân, thực hiện tốt chương trình hành động cùng những lời hứa của mình trước cử tri và nhân dân thành phố.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá nhiệm kỳ 2016-2021, hoạt động của Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng có nhiều đổi mới, chất lượng và hiệu quả. Hội đồng Nhân dân thành phố đã phát huy được vị trí, vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định pháp luật, hoàn thành tốt Chương trình hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021 đã đề ra, góp phần tạo động lực cho phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, an sinh và phúc lợi xã hội theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XV của Đảng bộ thành phố; từng bước hiện thực hóa các mục tiêu Nghị quyết 45-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng trong nhiệm kỳ 2021-2026, Hội đồng Nhân dân thành phố khóa XVI cần đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của cấp ủy Đảng; sự giám sát, hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Chương trình toàn khóa, hằng năm cần bám sát Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết 45-NQ/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết Đại hội XVI của Đảng bộ Hải Phòng; chú trọng thực hiện ba đột phá chiến lược; nhất là chính sách, thể chế cụ thể bằng các nghị quyết và quyết sách thích hợp của Hội đồng Nhân dân thành phố; nghiên cứu, đề xuất Quốc hội, Chính phủ các thể chế, chính sách đặc thù để Hải Phòng phát triển nhanh, bền vững trong thời gian tới.

Cùng với đó, Hội đồng Nhân dân thành phố cần chủ động, tích cực, thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội đồng Nhân dân thành phố trên cơ sở phát huy cao độ trách nhiệm của đại biểu Hội đồng Nhân dân, nhất là các đại biểu chuyên trách; phát huy tính tiên phong gương mẫu, tinh thần trách nhiệm của người đại biểu dân cử với cử tri; nhất là sự chủ động, sáng tạo, tích cực đổi mới trong hoạt động giám sát, thẩm tra, chất vấn, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, tham gia ý kiến xây dựng pháp luật… của đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố.

Hội đồng nhân dân thành phố cần phối hợp tham gia có hiệu quả các chương trình giám sát của Quốc hội, của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại địa phương; tham gia tích cực vào chương trình xây dựng pháp luật, các dự án luật trình Quốc hội theo yêu cầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; tham gia vào các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và thành phố theo chức năng, thẩm quyền được giao.

Hội đồng Nhân dân thành phố cần phát huy hiệu quả công tác phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố, Mặt trận Tổ quốc, Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng trong hoạt động giám sát và phản biện xã hội để tăng cường hiệu quả giám sát, đồng thời huy động và phát huy sự tham gia đông đảo của các chuyên gia, nhà khoa học trong các hoạt động của Hội đồng Nhân dân thành phố; quan tâm kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng bộ máy tham mưu, giúp việc của Thường trực Hội đồng, các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức và hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng trong giai đoạn 5 năm 2016-2020 và 6 tháng đầu năm 2021, phát huy truyền thống “Trung dũng-Quyết thắng,” dưới sự lãnh đạo quyết liệt, chủ động, sáng tạo của Thành ủy; sự ủng hộ, giúp đỡ kịp thời của Trung ương, Hội đồng Nhân dân thành phố đã cùng với cấp ủy, chính quyền các cấp, cộng đồng doanh nghiệp và đông đảo nhân dân thành phố đã quyết tâm thi đua, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, nhất là tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19, thực hiện tốt “nhiệm vụ kép,” góp phần hoàn thành sớm và vượt mức hầu hết các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV, tạo nhiều đột phá cả về kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, được cử tri và nhân dân thành phố ghi nhận, đánh giá cao.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao tặng Huân chương Lao động các hạng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao tặng Huân chương Lao động các hạng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội mong muốn và tin tưởng rằng trong những năm 2021-2026, Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa về tổ chức và hoạt động, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tiếp tục đưa Hải Phòng trở thành điểm sáng trong phát triển kinh tế, xã hội của cả nước.

Đặc biệt, Hải Phòng tiếp tục thực hiện có hiệu quả, đồng bộ các nhóm giải pháp về xây dựng, phát triển, hiện đại hóa đô thị mang bản sắc riêng của thành phố Cảng; tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông, khu công nghiệp, hạ tầng du lịch.

Đồng thời, Hải Phòng cần đầu tư hạ tầng nông thôn phát triển sản xuất nông nghiệp và kinh tế nông thôn gắn với việc thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, phù hợp quá trình đô thị hóa, thúc đẩy phát triển kinh tế nhanh và bền vững, tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách, cải thiện môi trường đầu tư và kinh doanh, thu hút nguồn lực tập trung phát triển đột phá ba trụ cột kinh tế của thành phố là: công nghiệp công nghệ cao, cảng biển-logistics, du lịch-thương mại theo tiến trình đã được đề ra tại Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Đồng thời, nghiên cứu, bố trí nguồn lực đầu tư hợp lý cùng với các cơ chế, chính sách để xây dựng Hải Phòng trở thành trung tâm giáo dục và đào tạo, y tế của vùng duyên hải Bắc Bộ; trọng điểm phát triển khoa học và công nghệ của cả nước.

Chủ tịch Quốc hội cho biết Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo chức năng, thẩm quyền được giao sẽ không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác hướng dẫn và giám sát để nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của Hội đồng Nhân dân trong cả nước nói chung và của thành phố Hải Phòng nói riêng theo đúng quy định của pháp luật.

Tại kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã trao Huân chương Độc lập hạng Ba tặng bà Nguyễn Thị Nghĩa, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng, vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong quá trình công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho ông Nguyễn Xuân Bình, nguyên Thường vụ Thành ủy, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố; Huân chương Lao động hạng Nhì cho ông Phạm Văn Mợi, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Trưởng ban Ban quản lý khu kinh tế Hải Phòng, ông Phạm Thành Văn, nguyên Chánh Thanh tra thành phố; tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho ông Trần Văn Khuê, nguyên Bí thư Quận ủy Kiến An, ông Nguyễn Văn Cao, nguyên Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Hải Phòng, vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc./.

Hoàng Hoa-Minh Huệ (TTXVN/Vietnam+)

Theo http://www.tuyengiao.vn/thoi-su/hai-phong-tap-trung-phat-trien-dot-pha-ba-tru-cot-kinh-te-134114