Theo UBND TP Hải Phòng, năm 2021, Thành phố được giao chỉ tiêu dự toán thu ngân sách 89.490 tỷ đồng, trong đó thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 53.000 tỷ đồng.

Hết tháng 9 thu ngân sách của thành phố đạt hơn 67.000 tỷ đồng, tăng 20,61% so với cùng kỳ 2020, bằng 74,89% chỉ tiêu dự toán cả năm.

Trong đó, thu hoạt động xuất nhập khẩu (do Cục Hải quan Hải Phòng thực hiện tại địa bàn Hải Phòng) đạt gần 42.800 tỷ đồng, tăng 22,27% so với cùng kỳ 2020 và chiếm gần 64% tổng thu ngân sách trên địa bàn thành phố.

Như vậy, trong 9 tháng qua, bình quân mỗi tháng Hải Phòng thu ngân sách được hơn 7.400 tỷ đồng.

Với kết quả thu và tốc độ tăng trưởng trong 9 tháng qua, khả năng thu ngân sách năm nay của Hải Phòng đạt và có thể vượt mốc 90.000 tỷ đồng.

Bởi thực tế, số thu trong quý 3 bị ảnh hưởng nặng nề do tác động của dịch bệnh Covid-19. Đơn cử như số thu từ hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn trong tháng 9 chỉ đạt gần 3.300 tỷ đồng, giảm tới hơn 1.400 tỷ đồng so với tháng 8.

Tuy nhiên, bước vào tháng 10, khi dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, các biện pháp giãn cách được nới lỏng trên cả nước, hoạt động sản xuất, kinh doanh có nhiều dấu hiệu khởi sắc nên số thu ngân sách của Hải Phòng, nhất là thu từ xuất nhập khẩu sẽ được cải thiện đáng kể.

Ngoài ra, trong quý 4, Hải Phòng tiếp tục tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách; đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công cũng là một tín hiệu lạc quan giúp tăng thu trên địa bàn.

Theo https://tapchitaichinh.vn/Chuyen-dong-tai-chinh/hai-quan-hai-phong-dong-gop-gan-64-tong-thu-ngan-sach-cua-thanh-pho-340776.html