Hình ảnh: Hiểu thế nào về số tiền tối thiểu trong tài khoản giao thông? số 1
Ảnh minh họa
Ông Sơn hỏi, với quy định nêu trên, ông có thể hiểu là, nếu quãng đường ông đi qua trạm cần thu phí 90.000 đồng thì tài khoản của ông chỉ cần có 91.000 đồng là đáp ứng quy định có đúng không?
 
Về vấn đề này, Bộ Giao thông vận tải trả lời như sau:
 
Nếu 90.000 đồng là số tiền mà chủ phương tiện phải chi trả phí sử dụng đường bộ cho quãng đường di chuyển của mình tại trạm thu phí thì số tiền trong tài khoản giao thông tương ứng của chủ phương tiện cần có ≥ 90.000 đồng là đủ điều kiện để đi vào làn thu phí điện tử không dừng.
 
Như vậy, trong tài khoản giao thông có 91.000 đồng thì phương tiện đã đáp ứng điều kiện đi vào làn thu phí điện tử không dừng.
Báo Điện tử Chính phủ
Nguồn tin: https://baochinhphu.vn/hieu-the-nao-ve-so-tien-toi-thieu-trong-tai-khoan-giao-thong-102220829105941886.htm