Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình vừa tổ chức Hội nghị Tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020; triển khai phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2011-2030. Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị; đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh chủ trì Hội nghị. Tham dự còn có lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh và các huyện, thành phố.
 
Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao chất lượng công vụ giai đoạn 2011-2020”
Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao chất lượng công vụ giai đoạn 2011-2020”
    Từ năm 2011-2020, công tác cải cách hành chính được Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình tỉnh xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác chỉ đạo, điều hành nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Một số lĩnh vực cải cách hành chính được các cấp, các ngành triển khai thực hiện tích cực, đạt hiệu quả cao, nhận được sự đồng tình, ủng hộ của các tổ chức, cá nhân như: Thành lập được Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh; xây dựng Bộ phận một cửa hiện đại ở cấp huyện, cấp xã; xây dựng Cổng dịch vụ công của tỉnh và cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn; tình trạng giải quyết hồ sơ quá hạn theo quy định đã được khắc phục. Kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, thôn, tổ dân phố để giảm đầu mối quản lý, giảm biên chế và chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước. Đã phê duyệt được bản mô tả công việc và khung năng lực theo vị trí việc làm đối với 100% cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp. Duy trì, đổi mới, nâng cao chất lượng đánh giá, xếp loại Chỉ số cải cách hành chính, mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm; gắn với công tác thi đua, khen thưởng và đánh giá, phân loại người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Kết nối liên thông phần mềm Văn phòng điện tử từ tỉnh đến xã và Trục liên thông văn bản quốc gia. Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO tại 100% UBND cấp xã.
 
    Các đại biểu tham dự Hội nghị tập trung thảo luận về một số nội dung như: Xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; đẩy mạnh chuyển các đơn vị sự nghiệp sang tự đảm bảo chi thường xuyên, tự đảm bảo chi thường xuyên hoặc chuyển thành công ty cổ phần, công tác thu ngân sách; công tác thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước; việc cung cấp các dịch vụ bưu chính công ích; việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước; ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước; tăng cường công tác kiểm tra cải cách hành chính công chức, công vụ…
 
    Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận những nỗ lực của các cấp, ngành trong thực hiện công tác cải cách hành chính của tỉnh 10 năm qua. 
 
    Về phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các ngành, địa phương cần tiếp tục thực hiện tốt các nội dung trong Chương trình cải cách hành chính nhà nước. Trong đó, tập trung tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành; xây dựng các kế hoạch, đề án cải cách hành chính giai đoạn tới gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tăng cường đối thoại với doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ khó khăn trong giải quyết thủ tục hành chính; đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.
 
    Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã tặng Bằng khen cho 6 tập thể, 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao chất lượng công vụ giai đoạn 2011-2020” gắn với thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước, giai đoạn 2011-2020.
                                                                                         P.V
 
Theo http://noichinh.vn/tin-tuc-su-kien/tin-dia-phuong/202007/hoa-binh-tong-ket-thuc-hien-chuong-trinh-tong-the-cai-cach-hanh-chinh-nha-nuoc-giai-doan-2011-2020-308236/