Toàn cảnh Hội nghị tập huấn.
 

Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Văn Đông, Ủy viên Ban chấp hành (BCH) Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam; bà Lê Thị Thu Hà, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Viên chức Việt Nam; các đồng chí Ủy viên BCH, Ủy viên ban Kiểm tra Công đoàn Bộ và công đoàn trực thuộc; các đồng chí ủy viên Ban Thanh tra Nhân dân của các đơn vị trực thuộc Bộ.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe trao đổi về 2 chuyên đề: “Tập huấn về quy trình kiểm tra, giám sát, xử lý kỷ luật và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công đoàn” và “Công đoàn với công tác triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở (hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân)”.

Bà Lê Thị Thu Hà, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Viên chức Việt Nam trình bày chuyên đề về tập huấn về quy trình kiểm tra, giám sát, xử lý kỷ luật và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công đoàn.

Bà Lê Thị Thu Hà cho biết: với mục tiêu và phương châm của công tác kiểm tra là nắm bắt, hướng dẫn và điều chỉnh kịp thời những sai sót trong công tác quản lý điều hành hoạt động của tổ chức Công đoàn; lấy xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh làm mục đích, lấy ngăn ngừa làm biện pháp hàng đầu để chỉ đạo thực hiện. Trên tinh thần đó, Ủy ban Kiểm tra công đoàn các cấp luôn giữ một vai trò hết sức quan trọng trong việc kiểm tra chấp hành Điều lệ, Nghị quyết, Chỉ thị và các quy định của công đoàn; kiểm tra việc quản lý sử dụng tài chính, tài sản và hoạt động kinh tế công đoàn; tham mưu giúp Ban thường vụ, Ban Chấp hành giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho người lao động; tăng cường hiệu lực hoạt động và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh

Ông Nguyễn Văn Đông, Ủy viên Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam trình bày về vai trò của công đoàn với dân chủ ở cơ sở với 3 nội dung chính: thực hiện dân chủ ở cơ sở; vai trò của công đoàn với dân chủ ở cơ sở; quy định về dân chủ ở cơ sở. Theo ông Nguyễn Văn Đông: Nội dung thực hiện dân chủ ở cơ sở là những công việc của Nhà nước và của xã hội, nhân dân phải được biết, những việc nhân dân được tham gia vào quản lý nhà nước, và những nội dung nhân dân giám sát hoạt động của chính quyền cơ sở. Những việc nhân dân được biết, được bàn được kiểm tra ở các đơn vị cơ sở như: cơ quan, trường học, bệnh viện, viện nghiên cứu và doanh nghiệp nhà nước,... Các cơ quan nhà nước, đơn vị, tổ chức cơ sở phải có trách nhiệm thực hiện và tổ chức cho nhân dân thực hiện các quyền dân chủ. Nội dung dân chủ cơ sở còn bao hàm cả hình thức, thủ tục, trình tự thực hiện việc dân biết, dân bàn, dân kiểm tra.

Để tổ chức dân chủ ở cơ sở, công đoàn cần phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng lao động và người lao động. Phòng ngừa, ngăn chặn và chống các hành vi tham nhũng, lãng phí, quan liêu, phiền hà sách nhiễu. Thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phải gắn liền với việc đảm bảo sự lãnh đạo của tổ chức Đảng ở cơ quan, đơn vị, chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ phát huy vai trò của người đứng đầu và tổ chức công đoàn ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Dân chủ trong khuôn khổ của Hiến pháp và pháp luật, kiên quyết xử lý những hành vi lợi dụng dân chủ vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ, công chức, viên chức, lao động…

Các đại biểu tham dự hội nghị đã phát huy tinh thần trách nhiệm cao, tập trung trao đổi, thảo luận trực tiếp với báo cáo viên, thẳng thắn nêu lên những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn. Các ý kiến trao đổi đều đã được giải đáp, tạo không khí sôi nổi trong Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị tập huấn, ông Đỗ Xuân Ngọc, Phó Chủ tịch Công đoàn Bộ KH&CN đề nghị các đồng chí sau khi học tập chuyên đề cần tập trung triển khai các công việc sau: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành và Ban Thường vụ công đoàn các cấpđối với công tác kiểm tra, giám sát và hoạt động của Ủy ban kiểm tra; Kiện toàn, củng cố tổ chức, đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Ủy ban kiểm tra và Ban thanh tra nhân dân; Đổi mới phương thức hoạt động của Ủy ban kiểm tra, tăng cường số lượng và chất lượng của các cuộc kiểm tra, giám sát; Đối với các công đoàn cơ sở cần xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2021.

Thông qua Hội nghị, cán bộ công đoàn cơ sở được nâng cao nhận thức, trang bị thêm những kiến thức về công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức Công đoàn, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh.
 

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Theo https://www.most.gov.vn/vn/tin-tuc/20009/hoi-nghi-tap-huan-cong-tac-kiem-tra--giam-sat-cong-doan-nam-2021.aspx