Toàn cảnh Hội thảo
Toàn cảnh Hội thảo

Tại Hội thảo, các đại biểu tập trung tham luận về một số chủ đề, như: Đánh giá hoạt động ban hành chính sách, đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả triển khai các chính sách... Qua đó nêu bật thực trạng, chỉ ra những tồn tại, hạn chế của hệ thống chính sách; đồng thời đưa ra các khuyến nghị, đề xuất nhằm hoàn thiện chính sách hỗ trợ chuyển giao khoa học - công nghệ cho vùng đồng DTTS và miền núi của tỉnh...

Hội thảo là cơ sở quan trọng để Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thái Nguyên cung cấp thông tin và đề xuất với cơ quan chức năng trong việc điều chỉnh, bổ sung những quy định cụ thể nhằm đẩy mạnh việc chuyển giao khoa học - công nghệ cho vùng đồng bào DTTS và miền núi của tỉnh Thái Nguyên. 

Nâng cao hiệu quả chuyển giao KH-CN: Những vấn đề cần quan tâm giải quyết ở vùng DTTS
Theo https://baodantoc.vn/hoi-thao-danh-gia-co-che-chinh-sach-ho-tro-hoat-dong-chuyen-giao-khoa-hoc-cong-nghe-cho-vung-dong-bao-dtts-va-mien-nui-cua-tinh-thai-nguyen-1720509863678.htm