Hình ảnh: Hơn 300 gương điển hình tiên tiến ngành VHTTDL báo công dâng Bác số 1

330 đại biểu điển hình tiên tiến và 78 đại biểu tiêu biểu được Tuyên dương lên báo công với Bác

Sáng 28/8, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Đoàn đại biểu tham dự Hội nghị Tuyên dương gương điển hình tiên tiến trong lĩnh vực VHTTDL toàn quốc năm 2023 do Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng làm Trưởng đoàn đã báo công dâng Bác về những thành tích nổi bật đã đạt được sau nửa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tại buổi lễ trang nghiêm và xúc động, hơn 300 đại biểu đã được lắng nghe Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Để thể hiện quyết tâm của toàn ngành VHTTDL trong việc học tập và làm theo lời Bác, Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Trà Vinh Dương Hoàng Sum, đại diện cho 330 đại biểu điển hình tiên tiến và 78 đại biểu tiêu biểu được tuyên dương lên báo công với Bác.

Nhắc lại lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc tháng 11/1946: “Văn hóa phải hướng dẫn quốc dân thực hiện Độc lập, Tự cường và Tự chủ”; “Văn hóa soi phải đường cho quốc dân đi”, Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Trà Vinh nhấn mạnh, lời căn dặn của Người đã trở thành lời hiệu triệu, tạo thành sức mạnh nội sinh, động lực tinh thần vô cùng to lớn, soi đường, chỉ lối cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược, làm nên những chiến công vĩ đại trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc.

Hình ảnh: Hơn 300 gương điển hình tiên tiến ngành VHTTDL báo công dâng Bác số 2

Đoàn đại biểu vào Lăng viếng Bác

Nhận thức sâu sắc nhiệm vụ xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam tại Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc tháng 11/2021, với phương châm xuyên suốt “Quyết liệt hành động - Khát vọng cống hiến”, toàn ngành đã nỗ lực tạo nên những bước ngoặt đột phá, những dấu ấn đậm nét, toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực, từng bước đáp ứng được niềm tin, kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

330 đại biểu điển hình tiên tiến và 78 đại biểu tiêu biểu được Tuyên dương lên báo công với Bác chính là những bông hoa tươi thắm trong vườn hoa học tập và làm theo lời Bác của ngành VHTTDL. Dù khác nhau về lĩnh vực hoạt động, vị trí công tác, dù đến từ khắp mọi miền của Tổ quốc, nhưng tất cả đều có chung một tình cảm sắt son, một niềm tin, một quyết tâm xây dựng Ngành ngày càng phát triển vững mạnh, thật sự “Soi đường cho quốc dân đi” như mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tin, ảnh: PV

Nguồn: dangcongsan.vn