Thông tin từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết cả nước đã có 33.611 doanh nghiệp phải "rút lui" khỏi thị trường trong hai tháng đầu năm, tăng 18,6% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong số này bao gồm 21.636 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, 8.380 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động chờ giải thể và 3.595 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể.

Về số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong tháng Hai, báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết có 8.038 doanh nghiệp với số vốn 179.737 tỷ đồng, tương ứng giảm 12,3% về số doanh nghiệp và tăng 85,6% về vốn so với cùng kỳ năm 2020. Bên cạnh đó, có 7.699 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường và số doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký là 1.752 doanh nghiệp.

Như vậy, số doanh nghiệp thành lập mới trong hai tháng là 18.129 doanh nghiệp, giảm 4% so với cùng kỳ năm 2020 và số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động là 11.033 doanh nghiệp, giảm 7,6% so với cùng kỳ. Theo đó, tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong hai tháng qua là 720.407 tỷ đồng, tăng 12,4% so với cùng kỳ.

“Số doanh nghiệp quay lại hoạt động trong hai tháng qua đã giảm ở 12/17 lĩnh vực và chủ yếu tại các ngành nghề chịu nhiều ảnh hưởng của dịch COVID-19, như nghệ thuật, vui chơi và giải trí giáo dục và đào tạo, dịch vụ lưu trú và ăn uống, nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản…,” báo cáo chỉ ra./.

Theo Vietnam+

Theo http://www.tuyengiao.vn/thoi-su/hon-33-600-doanh-nghiep-tam-dung-va-giai-the-trong-hai-thang-dau-nam-132243