Trong đó, thu thuế, phí đạt gần 74 tỷ đồng, đạt 92,3% dự toán năm, bằng 108,6% so với cùng kỳ; thu tiền sử dụng đất hơn 23 tỷ đồng, đạt hơn 58% dự toán năm, bằng 231,6% so với cùng kỳ.

Toàn huyện có 11/16 xã, thị trấn hoàn thành đạt và vượt dự toán 9 tháng; có 4 địa phương phối hợp thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách hiệu quả là thị trấn Phước An, các xã Ea Phê, Ea Knuếc, Krông Búk.

Các khoản thu tăng cao so với cùng kỳ năm 2020 là thuế thu nhập cá nhân (tăng 21,5%); lệ phí trước bạ (tăng 23,5%); phí, lệ phí (tăng 39%); thu tiền thuê đất (tăng 92,5%).

Ban Chỉ đạo đôn đốc thu thuế và chống thất thu ngân sách nhà nước tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động khi có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, địa phương trong thực hiện các đề án chống thất thu, điều chỉnh hoạt động thích ứng với bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

Nhờ đó, các đề án chống thất thu và thu hồi nợ đọng thuế được thực hiện hiệu quả, điển hình là Đề án chống thất thu thuế hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản (thu được 5,28 tỷ đồng), hoạt động kinh doanh xăng dầu (980 triệu đồng)…

Năm 2021, huyện Krông Pắc được giao dự toán thu 145 tỷ đồng. Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách được giao, trong 3 tháng cuối năm, huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý nguồn thu; bám sát chặt chẽ nội dung của các đề án chống thất thu thuế như: xây dựng cơ bản tư nhân, hoạt động khai thác khoáng sản, kinh doanh xăng dầu...

Đồng thời, tích cực hỗ trợ người nộp thuế theo các chính sách tài khóa của Chính phủ để đồng hành cùng người nộp thuế vượt qua khó khăn do đại dịch COVID-19, nuôi dưỡng nguồn thu cho tương lai…

Theo https://tapchitaichinh.vn/Chuyen-dong-tai-chinh/huyen-krong-pac-thu-ngan-sach-dat-gan-81-du-toan-nam-2021-339540.html