Tham dự hội nghị có bà Trần Diệu An - Phó Cục trưởng Cục Quản lý công sản; ông Nguyễn Ngọc Ánh - Phó Giám đốc Sở Tài chính Đà Nẵng cùng đại diện Ban Chỉ đạo kiểm kê tài sản cấp thành phố; Đại diện Ban Chỉ đạo kiểm kê tài sản các quận, huyện; Đại diện lãnh đạo và cán bộ chuyên môn các cơ quan, đơn vị kiểm kê thử nghiệm (Sở Giao thông vận tải; Sở Văn hóa và Thể thao; UBND quận Hải Châu; UBND huyện Hòa Vang).

 

TP. Đà Nẵng sẽ kiểm kê thử nghiệm tại 04 đơn vị gồm: Sở Giao thông vận tải, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, quận Hải Châu, huyện Hòa Vang. Trong mấy ngày sắp tới, Bộ trưởng Bộ Tài chính sẽ ban hành Quyết định kiểm kê thử nghiệm ở TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Quảng Ninh, tỉnh Bắc Kạn.

Phát biểu tại hội nghị, bà Trần Diệu An - Phó Cục trưởng Cục Quản lý công sản cho biết, công tác kiểm kê TSC là một công việc thường xuyên, liên tục, nội dung này đã được thể hiện tại các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Để thực hiện tốt việc tổng kiểm kê với thời điểm chốt số liệu là ngày 01/01/2025 thì việc kiểm kê thử nghiệm là rất quan trọng. Vì vậy, sau khi phối hợp với các bộ, ngành, địa phương xây dựng dự thảo các mẫu biểu chi tiết phục vụ công tác tổng kiểm kê thì Bộ Tài chính đã thống nhất với một số bộ, địa phương tiêu biểu để tiến hành kiểm kê thử nghiệm.

Theo bà Trần Diệu An, việc kiểm kê thử nghiệm nhằm mục đích tập dượt về cách thức tổ chức thực hiện xem cách thức tiến hành như dự kiến có phù hợp với thực tiễn không, trên cơ sở đó sẽ chỉnh sửa và rút kinh nghiệm trong phạm vi cả nước. Bên cạnh đó, giúp xác định các chỉ tiêu, biểu mẫu kiểm kê có phù hợp không; xác định cụ thể các chỉ tiêu nào phù hợp có thể thực hiện được; chỉ tiêu nào cần sửa đổi, bổ sung trên cơ sở đó Bộ Tài chính hoàn thiện bộ chỉ tiêu kiểm kê để thực hiện trong cả nước.

Việc kiểm kê thử nghiệm giúp các cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý tài sản rà soát lại việc theo dõi, hạch toán tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị. Cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan quản lý cấp trên, Bộ Tài chính phát hiện vấn đề, tồn tại trong quản lý tài sản để có văn bản chấn chỉnh, hướng dẫn trước khi kiểm kê thật.

Gần 400 đại biểu tham dự hội nghị .
Gần 400 đại biểu tham dự hội nghị .

Đồng thời giúp Bộ Tài chính và Ban chỉ đạo kiểm kê của Bộ, địa phương rút kinh nghiệm trong quá trình điều hành, đôn đốc. Trong các cuộc kiểm kê thử nghiệm này, Bộ Tài chính sẽ cử cán bộ trực tiếp phối hợp với các đơn vị, đồng thời bố trí một bộ phận thường trực để kịp thời hướng dẫn các đơn vị trong quá trình kiểm kê thử nghiệm.

“Mong rằng các đơn vị thuộc đối tượng kiểm kê thử nghiệm cố gắng làm hết sức mình theo nguyên tắc thực tế ở đơn vị mình như thế nào thì phản ánh đúng như thế. Trong đó, cần lưu ý các đơn vị trực tiếp kiểm kê chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu, còn đơn vị tổng hợp chịu trách nhiệm đôn đốc và rà soát để đảm bảo về tính logic, hợp lý của số liệu”, bà Trần Diệu An nêu rõ.

Tại Hội nghị, đại diện Cục Quản lý công sản cũng đã phổ biến một số nội dung cơ bản của Đề án tổng kiểm kê được Thủ tướng Chính phủ thông qua tại Quyết định số 213/QĐ-TTg ngày 01/3/2024. Cùng với đó, hướng dẫn cụ thể các đơn vị của TP. Đà Nẵng về nhiệm vụ kiểm kê, chỉ tiêu kiểm kê, cách thức tổng hợp số liệu và thực hiện chế độ báo cáo đối với kết quả kiểm kê.

 

Theo Quyết định số 1138/QĐ-BTC về việc triển khai kiểm kê thử nghiệm tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý, TP. Đà Nẵng là 1 trong 3 địa phương được lựa chọn để thực hiện kiểm kê thử nghiệm. Bên cạnh đó, còn có TP. Hà Nội, TP. Hải Phòng và 2 Bộ (Bộ Tài chính; Bộ Giao thông vận tải). 

Theo https://tapchitaichinh.vn/kiem-ke-tai-san-cong-can-dam-bao-tinh-logic-chinh-xac-cua-so-lieu.html