Đường dây 500 kV mạch 3 đoạn Dốc Sỏi - Pleiku 2 được đóng điện vào cuối tháng 6 vừa qua. Ảnh:VGP

5 năm đầu tư xây dựng trên 300 dự án truyền tải điện

Để đáp ứng mục tiêu truyền tải điện, trong giai đoạn 2021-2025, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) dự kiến giao EVNNPT hoàn thành 307 dự án, tổng khối lượng là 15.900 km đường dây và công suất 79.900 MVA.

Trong đó, có các dự án điện quan trọng phải hoàn thành như: đường dây (ĐD) 500 kV Vũng Áng-Dốc Sỏi-Pleiku 2; ĐD 500 kV Quảng Trạch-Quỳnh Lập-Thanh Hóa-Nam Định 1-Phố Nối; ĐD 500 kV Nhiệt điện Dung Quất-Krông Buk-Tây Ninh 1, Bình Định-Vân Phong,...

Cùng với đó là các công trình lưới điện đồng bộ các nguồn điện, các công trình tăng cường nhập khẩu điện từ Lào; các công trình giải tỏa nguồn thủy điện Tây Bắc; các công trình giải tỏa nguồn năng lượng tái tạo và các công trình cấp điện cho các trung tâm phụ tải lớn TP. Hà Nội, TPHCM và các vùng kinh tế trọng điểm của cả nước.

Mục tiêu đầu tư xây dựng các dự án này nhằm bảo đảm lưới điện truyền tải 500 kV được xây dựng để truyền tải điện năng từ các trung tâm điện lực lớn về trung tâm phụ tải, liên kết các hệ thống điện miền, trong đó tập trung tăng cường năng lực truyền tải các tuyến ĐD 500 kV xương sống từ Quảng Trạch về Phố Nối, Vân Phong-Bình Định, Dung Quất-Krông Buk-Tây Ninh 1 và truyền tải từ khu vực Tây Nam Bộ về trung tâm phụ tải miền Nam.

Đối với lưới điện truyền tải 220 kV xây dựng theo cấu trúc mạch vòng, các trạm biến áp trong khu vực có mật độ phụ tải cao cần bảo đảm thiết kế theo sơ đồ hợp lý để có thể vận hành linh hoạt. Đồng thời còn duy trì các đường dây liên kết hiện hữu để mua bán điện với các nước trong khu vực.

Theo ông Phạm Lê Phú, Tổng giám đốc EVNNPT, Tổng công ty đã phối hợp chặt chẽ với các ban chuyên môn của EVN để xây dựng kế hoạch triển khai các dự án trong giai đoạn 2021-2025 bảo đảm tiến độ, chất lượng các dự án.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, có nhiều nguyên nhân cản trở tiến độ như vướng mắc trong điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch điện VII điều chỉnh; công tác chuyển đổi đất rừng; công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; công tác lựa chọn nhà thầu; công tác thu xếp vốn và đặc biệt là vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.

Đường dây 500 kV đấu nối nhà máy nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2 vào hệ thống điện quốc gia vừa được hoàn thành và đóng điện thành công vào ngày 27/7. Ảnh: EVNNPT

Kiến nghị loạt giải pháp “ gỡ vướng’ cho các dự án truyền tải điện

Để bảo đảm tiến độ các dự án trong giai đoạn 2021-2025, EVNNPT kiến nghị EVN kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét có cơ chế, đặc biệt là công tác bồi thường giải phóng mặt bằng (BT-GPMB) đối với các dự án lưới điện truyền tải do EVN và EVNNPT làm chủ đầu tư.

Đồng thời, kiến nghị tới các bộ, ban ngành và các địa phương liên quan tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, các thủ tục về môi trường, chấp thuận chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng đặc biệt là rừng tự nhiên để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

EVNNPT cũng kiến nghị EVN có văn bản và làm việc với lãnh đạo của các tỉnh, thành phố có dự án để xử lý các khó khăn vướng mắc kéo dài trong công tác BT-GPMB đối với các dự án đầu tư xây dựng lưới điện truyền tải trọng điểm của EVNNPT.

Tại cuộc họp trực tuyến rà soát kế hoạch công tác đầu tư xây dựng giai đoạn 2021-2025 của EVNNPT mới đây, lãnh đạo EVN đã ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của EVNNPT đạt được trong công tác đầu tư xây dựng giai đoạn 2016-2020. Nhấn mạnh, những nỗ lực này đã góp phần cùng Tập đoàn bảo đảm cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Trong giai đoạn 2021-2025, khối lượng đầu tư xây dựng của EVNNPT rất lớn, với nhiều khó khăn, thách thức, lãnh đạo EVN yêu cầu EVNNPT hoàn thiện hệ thống quy chế nội bộ trong công tác đầu tư xây dựng; hoàn thiện mô hình tổ chức, nâng cao năng lực nhân sự và trách nhiệm người đứng đầu tại các Ban QLDA; thu xếp kịp thời, huy động đủ các nguồn vốn cho đầu tư xây dựng và quyết toán kịp thời sau khi hoàn thành công trình.

Cùng với đó, EVNNPT cần cải tiến công tác chuẩn bị đầu tư; chủ động kiểm soát tiến độ, chất lượng giai đoạn thực hiện đầu tư; nâng cao chất lượng thực hiện giai đoạn kết thúc đầu tư; tăng cường các giải pháp về bảo vệ môi trường, an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp và các vấn đề xã hội trên công trường.

Lãnh đạo EVN đặc biệt nhấn mạnh EVNNPT cần đẩy mạnh chương trình chuyển đối số cùng việc áp dụng khoa học công nghệ và công cụ quản lý tiên tiến trong quản lý dự án truyền tải điện. Đồng thời thực hiện đồng bộ chương trình ngăn ngừa, phòng chống tham nhũng và chống lãng phí, thất thoát trong đầu tư xây dựng.

Toàn Thắng

Theo http://baochinhphu.vn/Doanh-nghiep/Kien-nghi-loat-giai-phap-go-vuong-cho-cac-du-an-dau-tu-luoi-dien-truyen-tai/440423.vgp