Hình ảnh: Kon Tum và Champasak (Lào) ký kết hợp tác giai đoạn 2023-2027 số 1

Lãnh đạo tỉnh Kon Tum và lãnh đạo tỉnh Champasak ký kết hợp tác giai đoạn 2023 - 2027 - Ảnh: VGP/Dương Nương

Thực hiện chủ trương của hai Đảng, hai Nhà nước, Kon Tum và Champasak, dù là hai tỉnh không có chung đường biên giới, đã triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực và đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân mỗi tỉnh. 

Tháng 12 năm 2016, tỉnh Kon Tum và tỉnh Champasak đã ký kết Biên bản ghi nhớ về hợp tác phát triển kinh tế - xã hội.

Với sự nỗ lực của hai tỉnh, việc triển khai các nội dung của biên bản trong thời gian qua đạt được những kết quả tích cực. Trong đó, hợp tác về chính trị, ngoại giao tiếp tục đi vào chiều sâu, gắn bó, tin cậy, giữ vai trò nòng cốt, định hướng trong quan hệ giữa hai tỉnh.

Hai tỉnh luôn thống nhất chủ trương khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để triển khai hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, giáo dục và đào tạo, quốc phòng nhằm khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của mỗi tỉnh.

Tỉnh Kon Tum đã tham dự các hội nghị xúc tiến hợp tác du lịch giữa các tỉnh, thành phố Việt Nam với 4 tỉnh Nam Lào năm 2019 và Hội nghị kết nối thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại, du lịch Việt Nam - Lào - Thái Lan năm 2023 tại thành phố Pakxe, tỉnh Champasak; cấp học bổng đào tạo 15 lưu học sinh tỉnh Champasak trình độ đại học tại Kon Tum; hỗ trợ kinh phí xây dựng trang web phòng chống COVID-19, chỉnh trang đô thị và hỗ trợ người nghèo đón Tết Bunpimay.

Tỉnh Champasak luôn tạo điều kiện hỗ trợ tỉnh Kon Tum tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các cuộc chiến tranh trên địa bàn tỉnh về nước; hỗ trợ đào tạo tiếng Lào cho công chức, viên chức của tỉnh; ủng hộ kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai, bão lụt.

Hợp tác giữa hai tỉnh đã có những bước phát triển, tuy nhiên, chưa tương xứng với nhu cầu và tiềm năng, thế mạnh của mỗi tỉnh. Do khó khăn về hạ tầng giao thông, cơ sở kinh tế nên hoạt động thương mại, giao thương hàng hóa, hợp tác về đầu tư, du lịch giữa 2 tỉnh vẫn còn thấp.

Hình ảnh: Kon Tum và Champasak (Lào) ký kết hợp tác giai đoạn 2023-2027 số 2

Quang cảnh Lễ ký kết - Ảnh: VGP/Dương Nương

Nhằm tiếp tục tăng cường, củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa 2 tỉnh trong thời gian tới, UBND tỉnh Kon Tum và Chính quyền tỉnh Champasak đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2023-2027 về hợp tác trên các lĩnh vực: Chính trị, ngoại giao; kinh tế; nông nghiệp, phát triển nông thôn; văn hóa, xã hội và du lịch; giáo dục - đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

Trong đó, hai tỉnh tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả của các cơ chế hợp tác; tạo điều kiện thuận lợi và thúc đẩy các sở, ngành, địa phương giữa hai tỉnh thiết lập quan hệ hữu nghị và triển khai hợp tác, trọng tâm là các ngành kinh tế, nông nghiệp và phát triển nông thôn, văn hóa, du lịch, giao lưu nhân dân.

Phối hợp tuyên truyền, phổ biến rộng rãi và thực hiện hiệu quả hiệp định, nghị định thư, biên bản hội nghị về thương mại và đầu tư giữa hai nước và các cơ chế ưu đãi trong thương mại giữa hai nước, hai tỉnh. 

Tăng cường mở rộng và đa dạng hóa các hoạt động xúc tiến đầu tư thương mại giữa hai bên. Tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa và khuyến khích nhà đầu tư của mỗi tỉnh tìm kiếm cơ hội đầu tư và triển khai dự án tại hai tỉnh.

Đẩy mạnh thực hiện các nội dung hợp tác về du lịch giữa các tỉnh trên trục Đông - Tây theo phương châm "Ba quốc gia một điểm đến", du lịch khu vực Tam giác phát triển CLV. Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị của mỗi bên tăng cường phối hợp tìm kiếm, quy tập và hồi dương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại tỉnh Champasak trong các thời kỳ chiến tranh theo kế hoạch của Chính phủ hai nước.

Trong không khí thắm tình đoàn kết hữu nghị và truyền thống đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong lịch sử giải phóng dân tộc cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay, lãnh đạo hai tỉnh tin tưởng mối quan hệ mẫu mực, trong sáng, thủy chung giữa hai nước Việt Nam - Lào nói chung và giữa hai tỉnh Kon Tum - Champasak nói riêng sẽ tiếp tục đạt được những kết quả to lớn hơn nữa, góp phần vào công cuộc xây dựng đất nước của mỗi bên, tô thắm thêm tình đoàn kết hữu nghị, tình đồng chí, anh em giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.

Dương Nương

Nguồn: baochinhphu.vn