Làng sinh viên Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo để tạo thay đổi tích cực
 

Việt Nam đang chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của phong trào khởi nghiệp đặc biệt là trong các trường đại học. Tuy nhiên, các hoạt động đào tạo về khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo còn chưa có chiều sâu và chưa có hệ thống. Thấy được tiềm năng và những thách thức đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đề xuất xây dựng và thành lập Làng sinh viên khởi nghiệp là một sự kiện quan trọng nằm trong khuôn khổ của Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia TECHFEST VIETNAM 2020, và là một sự ghi nhận đối với những đóng góp của các trường đại học và ngành giáo dục trong hệ sinh thái khởi nghiệp quốc gia.

Thông điệp của Làng sinh viên Khởi nghiệp nhằm khẳng định và thúc đẩy vai trò hạt nhân của trường đại học trong việc kết nối các thành phần trong hệ sinh thái để nuôi dưỡng nguồn lực lao động sáng tạo cho đất nước – những người sẽ thúc đẩy quá trình thay đổi tích cực trong xã hội.

Tại “Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia TECHFEST VIETNAM 2020”, Làng sinh viên Khởi nghiệp sẽ tổ chức một chuỗi các hoạt động, không gian triển lãm, giới thiệu các doanh nghiệp dự án sinh viên khởi nghiệp tiêu biểu tại Việt Nam, tạo ra không gian chia sẻ tri thức và mang lại cơ hội kết nối nguồn lực giữa nhà trường, doanh nghiệp, chính phủ và các thành phần khác trong hệ sinh thái để có thể tiếp tục thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp trong giới trẻ. Lần đầu tiên, làng Sinh viên khởi nghiệp sẽ tổ chức một cuộc thi trình bày ý tưởng khởi nghiệp theo mô hình “mini sharktank” - nơi các dự án khởi nghiệp nổi bật của sinh viên sẽ được lắng nghe những nhận xét, chia sẻ từ những người cố vấn khởi nghiệp có kinh nghiệm và nhà đầu tư trong và ngoài nước. 

Trong chuỗi hoạt động của làng Sinh viên khởi nghiệp, Hội thảo “Thúc đẩy vai trò của trường đại học trong hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo” diễn ra sáng ngày 28/11/2020 tại Đại học Kinh tế Quốc dân là sự kiện đáng mong đợi. Hội thảo sẽ quy tụ những thành phần khác nhau trong xã hội: chính phủ, trường học, startups, doanh nghiệp, nhà đầu tư và chắc chắn không thể thiếu được sự có mặt của các dự án khởi nghiệp nổi bật của sinh viên…với những kiến thức, kinh nghiệm và góc nhìn khác nhau để thúc đẩy văn hóa hợp tác nói chung và giáo dục nói riêng. Sự đa dạng và hợp tác là chìa khóa của đổi mới sáng tạo để tạo thay đổi./.

Theo http://www.most.gov.vn/vn/tin-tuc/18927/lang-sinh-vien-khoi-nghiep--doi-moi-sang-tao-de-tao-thay-doi-tich-cuc.aspx