Tham dự Hội nghị có Chủ tịch Cuộc họp Quan chức cấp cao ASEAN (SOM), Trưởng SOM của 10 nước thành viên ASEAN, Chủ tịch các Nhóm chuyên ngành thuộc Trụ cột Kinh tế ASEAN (Trụ cột AEC) như Công nghệ thông tin, Thương mại điện tử, Giao thông vận tải, Năng lượng, Du lịch, Tài chính, Sở hữu trí tuệ, Cạnh tranh, Bảo vệ người tiêu dùng, Nông lâm nghiệp, Khoáng sản, Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo,… cùng với quan chức của các Phái đoàn thường trực tại Ban Thư ký ASEAN và Hội đồng Tư vấn Kinh doanh ASEAN (ASEAN BAC). Điều hành Hội nghị là ông Aladdin D. Rillo, Phó Tổng Thư ký ASEAN. Ông Trần Lê Hồng, Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ  đã tham dự và có bài phát biểu Hội nghị này với tư cách Chủ tịch Nhóm Công tác về Hợp tác sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC).

Đây là Hội nghị quan trọng, điều phối các hoạt động chính của Trụ cột Cộng đồng Kinh tế ASEAN (Trụ cột AEC). Cụ thể, Hội nghị CoW 11 tập trung thảo luận những nội dung như: (i) Khung phục hồi tổng thể ASEAN; (ii) Cách mạng Công nghiệp 4.0; (iii) các vấn đề liên trụ cột; (iv) Các nhiệm vụ và ưu tiên năm 2021 của Trụ cột AEC và các yêu cầu phối hợp chéo với các Trụ cột khác của Cộng đồng ASEAN; (v) Các ưu tiên của Hội đồng Tư vấn Kinh doanh ASEAN năm 2021. Bên cạnh đó Hội nghị cũng thảo luận về Báo cáo sơ bộ Đánh giá giữa kỳ việc triển khai Kế hoạch Tổng thể AEC 2025; kết quả việc triển khai các ưu tiên năm 2020 của Trụ cột AEC,…

Trong bài phát biểu tại Hội nghị, ông Trần Lê Hồng đã báo cáo công tác đánh giá giữa kỳ việc triển khai Chương trình hành động ASEAN về sở hữu trí tuệ giai đoạn 2016-2025 (AIPRAP) của Nhóm AWGIPC. Theo đó, về cơ bản, AIPRAP được triển khai đúng tiến độ với 13% tổng số hạng mục công việc đã được hoàn thành, 69% đang thực hiện và 18% chưa bắt đầu. Với những quan ngại về thách thức do đại dịch COVID-19 gây ra, Nhóm AWGIPC đã đề xuất một số sửa đổi, bổ sung đối với AIPRAP, bao gồm: (i) đề xuất một số hạng mục công việc mới; (ii) điều chỉnh kết quả đối với một số hạng mục công việc; (iii) bỏ bớt một số hạng mục công việc; và (iv) một số hạng mục công việc sẽ vẫn được tiếp tục trong Chương trình hành động giai đoạn tiếp theo. Đề xuất chi tiết của Nhóm AWGIPC về việc sửa đổi, bổ sung AIPRAP đã được trình lên để Hội nghị Quan chức Kinh tế ASEAN (SEOM) 1/52 xem xét thông qua. Bên cạnh đó, ông Trần Lê Hồng cũng nhấn mạnh mặc dù các hoạt động ưu tiên năm 2021 của Nhóm AWGIPC không có hoạt động nào có yêu cầu phối hợp chéo với các Trụ cột khác của Cộng đồng ASEAN nhưng trước đó Nhóm đã có hoạt động hợp tác với Ủy ban Khoa học và Công nghệ của ASEAN trong đào tạo nguồn nhân lực về sở hữu trí tuệ cho các nghiên cứu viên.


Một số hình ảnh từ các đầu cầu tham dự Hội nghị trực tuyến:
 Theo https://www.most.gov.vn/vn/tin-tuc/19581/lanh-dao-cuc-so-huu-tri-tue-tham-du-hoi-nghi-uy-ban-toan-the-ve-cong-dong-kinh-te-asean-lan-thu-11.aspx