Đến dự và chỉ đạo buổi Lễ có TS. Trần Chí Thành, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện NLNTVN. Tham dự buổi Lễ còn có TS. Trần Ngọc Toàn, TS. Phạm Quang Minh, Phó Viện trưởng Viện NLNTVN, bà Trần Thanh Hà, Chánh Văn phòng Viện NLNTVN, cùng Lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của các đơn vị trực thuộc (Hà Nội, Đà Lạt, TP Hồ Chí Minh), các phòng ban của Viện NLNTVN.

Tại buổi Lễ, bà Trần Thanh Hà đã công bố Quyết định số 208/QĐ-VNLNT ngày 28/5/2021 của Viện trưởng Viện NLNTVN về việc bổ nhiệm chức vụ Trưởng ban Ban Kế hoạch và Quản lý khoa học đối với ông Hoàng Sỹ Thân và Quyết định số 196/QĐ-VNLNT ngày 27/5/2021 của Viện trưởng Viện NLNTVN về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng ban Ban Hợp tác quốc tế đối với ông Nguyễn An Trung.
 

TS. Trần Chí Thành, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện NLNTVN trao Quyết định bổ nhiệm và tặng hoa chúc mừng ông Hoàng Sỹ Thân
 

TS. Trần Chí Thành, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện NLNTVN trao Quyết định bổ nhiệm và tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn An Trung

Trao Quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ, Viện trưởng Trần Chí Thành chúc mừng và đánh giá cao sự nỗ lực của ông Hoàng Sỹ Thân trong thời gian hơn 7 năm giữ chức vụ Phó Trưởng ban Ban KH&QLKH (từ năm 2014 đến nay). Viện trưởng Trần Chí Thành đặt nhiều kỳ vọng vào TS. Hoàng Sỹ Thân, một cán bộ nghiên cứu trẻ có năng lực, nhiệt tình, đã có nhiều kinh nghiệm làm việc tại các đơn vị nghiên cứu ở trong nước. Đặc biệt, trong 5 năm gần đây đã chủ trì và tham gia nhiều đề tài, dự án KH&CN các cấp. Viện trưởng Trần Chí Thành cũng đã chỉ rõ những nhiệm vụ chuyên môn và chính trị của Viện NLNTVN nói chung và Ban KH&QLKH nói riêng mà ông Hoàng Sỹ Thân với trọng trách mới là Trưởng ban Ban KH&QLKH trong thời gian tới cần: Nghiên cứu tư vấn xây dựng các chương trình, đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ; Thúc đẩy các nhóm nghiên cứu ưu tiên; Tham gia dự án đầu tư tăng cường trang thiết bị để phát triển ngành năng lượng nguyên tử; Đẩy mạnh các hoạt động thông tin truyền thông; Tăng cường công tác nghiên cứu và quản lý khoa học phục vụ các dự án quan trọng của Viện như: Dự án xây dựng mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường quốc gia; Dự án Trung tâm Nghiên cứu khoa học công nghệ hạt nhân, ...

Đối với ông Nguyễn An Trung, một cán bộ có nhiều năm công tác và đảm nhận nhiều vị trí quan trọng tại Cục An toàn bức xạ và hạt nhân như Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật, Trưởng phòng An toàn hạt nhân, Trưởng phòng Hợp tác quốc tế, Trưởng phòng Cấp phép vv… Viện trưởng Trần Chí Thành phát biểu bày tỏ mong muốn trên cương vị mới tại Ban HTQT, với năng lực và kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp quy hạt nhân, hợp tác quốc tế và triển khai Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận, ông Nguyễn An Trung sẽ nỗ lực đẩy mạnh kết nối hợp tác quốc tế, tham gia các dự án lớn của Viện như Dự án Trung tâm Nghiên cứu khoa học công nghệ hạt nhân, chung tay cùng Ban Lãnh đạo Viện xây dựng Viện NLNTVN nói riêng và Ngành Năng lượng nguyên tử Việt Nam nói chung ngày càng phát triển.

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, ông Hoàng Sỹ Thân chân thành cảm ơn Đảng ủy Viện, Ban Lãnh đạo Viện, Chi Bộ và lãnh đạo Ban KH&QLKH, cùng các cán bộ viên chức Ban, các lãnh đạo các đơn vị trực thuộc đã tin tưởng và tín nhiệm bổ nhiệm ông chức vụ Trưởng ban KH&QLKH. Trên cương vị mới và là người chịu trách nhiệm với mọi hoạt động của Ban, ông cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, trau dồi thêm kinh nghiệm quản lý để có thể cùng cán bộ trong Ban, phối hợp với các đơn vị trực thuộc làm tốt các công việc và nhiệm vụ được Lãnh đạo Viện giao. Đồng thời, ông cũng ý thức được những thuận lợi, khó khăn và thách thức trong thời gian tới. Ông Hoàng Sỹ Thân mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy Viện, Ban Lãnh đạo Viện cùng sự đồng hành và chia sẻ của các cán bộ trong Ban để hoàn thành tốt trọng trách được giao.

Trong lời phát biểu của mình, ông Nguyễn An Trung gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Đảng ủy Viện, Ban Lãnh đạo Viện và lãnh đạo Ban HTQT đã trao cho ông cơ hội mới được về làm việc tại Viện NLNTVN. Ông mong muốn với kinh nghiệm công tác của mình trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử cùng với sự phối hợp của các cán bộ trong Ban HTQT để hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm do Ban Lãnh đạo Viện NLNTVN giao./.

Theo https://www.most.gov.vn/vn/tin-tuc/20293/le-trao-quyet-dinh-bo-nhiem-truong-ban-ban-ke-hoach-va-quan-ly-khoa-hoc--pho-truong-ban-ban-hop-tac-quoc-te-vien-nang-luong-nguyen-tu-viet-nam.aspx