Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới, sau 13 năm triển khai, đến nay huyện Lục Nam có 23/23 xã đạt chuẩn nông thôn mới; trong đó 3 xã nông thôn mới nâng cao, 17 thôn nông thôn mới kiểu mẫu, 2 thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh, đạt 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới.

Thu nhập bình quân đầu người đạt 55,3 triệu đồng/người/năm, gấp hơn 3 lần so với năm 2011. Tỷ lệ hộ nghèo giảm liên tục hàng năm, hiện còn 3%, giảm trên 19% so với năm 2011. Chất lượng các tiêu chí đạt cao, bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới, khang trang, sáng, xanh, sạch, đẹp. Đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng lên. Là một huyện miền núi, khó khăn, nhưng đã từng bước vươn lên trở thành huyện phát triển khá của Bắc Giang.

Hình ảnh: Lục Nam: 100% xã đặc biệt khó khăn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023 số 1

Lễ trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Lục Nam đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023.

Tại buổi Lễ đón nhận Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Lục Nam đạt chuẩn nông thôn mới diễn ra ngày 12/01/2024, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương đã biểu dương, chúc mừng thành tích nổi bật của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Lục Nam đã đạt được. Trong Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Lục Nam đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, là huyện đi đầu trong định hướng quy hoạch phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung, điển hình như: Vùng sản xuất nhãn ở Lục Sơn và Đan Hội quy mô 750 ha, lớn nhất tỉnh; vùng sản xuất Na diện tích 1500 ha, lớn nhất tỉnh. Na dai Lục Nam là sản phẩm thứ 2 của tỉnh Bắc Giang được cấp Giấy chứng nhận chỉ dẫn địa lý. 

Trong phát triển hạ tầng giao thông nông thôn, Lục Nam triển khai với phương châm Nhà nước và Nhân dân cùng làm, Nhà nước hỗ trợ “Đường đi đến đâu dân giàu đến đó”. Đặc biệt, trong chính sách hỗ trợ làm đường giao thông, người dân trong huyện đã đồng tình, tích cực hiến đất, đóng góp sức người, vật chất để sửa chữa, làm mới trục đường thôn, liên thôn, ngõ xóm, nhờ đó, tới nay tổng số kilomet đường giao thông nông thôn được cứng hóa, đường xã đạt 100%, đường thôn là gần 80%.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cũng nhấn mạnh, xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài. Đây mới chỉ là kết quả bước đầu của quá trình phát triển nông nghiệp, nông thôn toàn diện và bền vững. Để tiếp tục xây dựng nông thôn mới đạt kết quả cao hơn nữa, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Lục Nam tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được; khắc phục những mặt còn hạn chế, khó khăn, khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của địa phương phấn đấu xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao trong giai đoạn 2026 - 2030. 

Trong đó, cần tập trung nâng cao các tiêu chí liên quan trực tiếp đến chất lượng cuộc sống của người dân như: chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu sản xuất, nâng cao thu nhập; xây dựng đời sống văn hóa, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, di tích, danh lam thắng cảnh hiện hữu; chuyển đổi số, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đảm bảo cảnh quan, bảo vệ môi trường nông thôn. Huy động các nguồn lực để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực nông nghiệp nông thôn, với mục tiêu lấy nông nghiệp là trụ đỡ, công nghiệp là đột phá và phát triển dịch vụ, du lịch là trọng tâm./.

Tin, ảnh: Thái Hòa

Nguồn: dangcongsan.vn