Hình ảnh: Mặt trận TP Hồ Chí Minh tiếp tục tăng cường đổi mới công tác nắm tình hình nhân dân số 1

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc trao Bằng khen Thủ tướng Chính phủ cho ông Lê Đức Thịnh. Ảnh: Thuận Văn/ Báo Tiền phong 

Ngày  29/12, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh, đã tổ chức Hội nghị lần thứ 11 khóa XI (2019 - 2024), tổng kết công tác Mặt trận năm 2023 và hiệp thương thông qua Chương trình phối hợp thống nhất hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố năm 2024.

Theo đó, Chương trình phối hợp hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố năm 2024 với trọng tâm là công tác tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp,  gắn với chủ đề năm 2024 của thành phố “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; quyết tâm thực hiện hiệu quả chuyển đổi số và Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội”.

Năm 2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố tập trung triển khai thực hiện tốt các nội dung trọng tâm, trong đó quan tâm tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, cấp ủy và chính quyền địa phương; quán triệt, cụ thể hóa những nhiệm vụ của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên, nhất là triển khai Chương trình hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố; nghiêm túc triển khai các công việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp theo đúng quy định…

Hệ thống Mặt trận toàn Thành phố tiếp tục tăng cường đổi mới công tác nắm tình hình nhân dân; nâng cao chất lượng việc tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân, góp phần giải quyết các vấn đề nỗi cộm, bức xúc ngay khi mới phát sinh, không để phát sinh điểm nóng trên địa bàn thành phố; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội…

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh cho biết, năm 2023, hệ thống Mặt trận các cấp của Thành phố đã tập trung đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân, đồng bào các dân tộc, tôn giáo chấp hành và thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh các hoạt động phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; tham gia thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2023 của Thành phố; tập trung huy động các nguồn lực xã hội kịp thời chăm lo các gia đình chính sách, hộ nghèo, người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19…

Trong những hoạt động nổi bật của Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố năm 2023, đáng chú ý là công tác xây dựng, phát huy hiệu quả hoạt động của đội ngũ cộng tác viên tuyên truyền với sự tham gia của gần 100 nhà báo chuyên nghiệp và cộng tác viên cơ sở trên khắp địa bàn Thành phố; thành lập và triển khai Quỹ An sinh xã hội, góp phần nâng cao hiệu quả các hoạt động chăm lo cho người nghèo Thành phố; tổ chức thành công Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc Thành phố cấp thành phố lần đầu tiên; triển khai hiệu quả chương trình “Vì Trường Sa xanh”… Trong năm 2023, MTTQ Việt Nam Thành phố đã phối hợp vận động được hơn 201 tỷ đồng cho “Quỹ vì người nghèo” Thành phố (đạt 160,83% chỉ tiêu); vận động hơn 42 tỷ đồng cho Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc) (đạt 142% chỉ tiêu).

Thay mặt lãnh đạo Thành phố, đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy trân trọng ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao sự nỗ lực, chủ động, trách nhiệm, đổi mới sáng tạo và rất có hiệu quả của cả hệ thống MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh đã tạo nên những kết quả rất khả quan, toàn diện trên các mặt công tác của Mặt trận trong năm qua, góp phần tích cực vào tham gia phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân của Thành phố. Hệ thống MTTQ Việt Nam Thành phố xứng đáng là tổ chức đại diện, là cầu nối giữa mối liên hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, là trụ cột quan trọng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc Thành phố.

Phó Bí thư Thành ủy Thành phố đề nghị, thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố phát huy những kết quả tích cực đã đạt được, tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu quả công tác Mặt trận trong thưc hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; quan tâm nâng cao chất lượng, đầu tư hơn về nội dung thu hút các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước do MTTQ Việt Nam phát động, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của các tầng lớp Nhân dân và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân rộng khắp trên toàn Thành phố.

Lãnh đạo Thành ủy cũng đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố quan tâm nghiên cứu, xác định trọng tâm, trọng điểm, chú trọng công tác giám sát chuyên đề, tập trung vào những chủ trương, chính sách trọng yếu, vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; công tác giám sát, phản biện tập trung vào các vấn đề xã hội quan tâm, đặc biệt nâng cao chất lượng giám sát thông qua việc đề xuất, kiến nghị giám sát và hậu giám sát. 

Hội nghị cũng đã nghe đại diện Thường trực UBND Thành phố thông báo tình hình kinh tế - xã hội của Thành phố năm 2023 và các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024; hiệp thương thay đổi, bổ sung nhân sự Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố nhiệm kỳ 2019 - 2024; nghe Báo cáo tình hình, tiến độ chuẩn bị, tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029 và hiệp thương Đề án nhân sự Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố khóa 12, nhiệm kỳ 2024 - 2029...

Tại Hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh đã hiệp thương nhân sự khóa XI và khóa XII.

Dịp này, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19; Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh tặng cờ thi đua, Bằng khen cho các tập thể xuất sắc năm 2023./.

CM

Nguồn: dangcongsan.vn