Công điện của Tổng cục Thuế thể hiện quyết tâm triển khai thành công hóa đơn điện tử của ngành Thuế theo quy định tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, Nghị định số 123/NĐ-CP và Thông tư số 78/2021/TT-BTC.

Theo đó, từ ngày 21/4/2022, thời gian chính thức bấm nút triển khai mở rộng hệ thống quản lý hóa đơn điện tử cho các Cục Thuế trên toàn quốc, Tổng cục Thuế đã tập trung xây dựng lộ trình, kế hoạch triển khai nhằm đảm bảo đến hết ngày 30/6/2022 hoàn thành 100% số lượng doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh đang sử dụng hóa đơn chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử. 

Hiện tiến độ triển khai hóa đơn điện tử tại hầu hết các cục Thuế đã có kết quả tích cực, đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tính đến hết ngày 26/6/2022, trên cả nước đã có 840.710 doanh nghiệp (tương đương 99,7% tổng số doanh nghiệp) và 64.811 hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo phương pháp kê khai đã đăng ký và chuyển đổi sang sử dụng hóa đơn điện tử. Số lượng hóa đơn điện tử đã phát hành là 511.650.741 hóa đơn. 

Tuy vậy, vẫn còn 9 cục thuế có tỷ lệ doanh nghiệp, tổ chức đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử ở dưới mức 99% gồm Bắc Kạn, Hà Giang, Tiền Giang, Nghệ An, An Giang, Bến Tre, Lâm Đồng, Yên Bái và Hòa Bình. 

Trước tình hình đó, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế yêu cầu Cục trưởng cục Thuế 9 tỉnh nâng cao tinh thần trách nhiệm, chỉ đạo quyết liệt, đẩy mạnh tiến độ triển khai, đảm bảo đến hết ngày 30/6/2022 hoàn thành 100% số lượng doanh nghiệp, tổ chức đang sử dụng hóa đơn chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử theo đúng kế hoạch tại Thông báo số 110/TB-TCT ngày 4/4/2022 của Tổng cục Thuế.

Báo cáo mới nhất của Trung tâm điều hành triển khai hóa đơn điện tử (Tổng cục Thuế) về kết quả triển khai hóa đơn điện tử trên toàn quốc cho thấy, tính đến ngày 28/6/2022, trên cả nước đã có 844.400 doanh nghiệp (tương đương 99,8% tổng số doanh nghiệp) và 64.811 hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo phương pháp kê khai đã đăng ký và chuyển đổi sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Thông tư số 78/2021/TT-BTC với số lượng hóa đơn điện tử đã được phát hành là khoảng 518 triệu hóa đơn.

Cụ thể, số lượng doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn đã đăng ký thành công trên hệ thống hóa đơn điện tử là 373.266/374.747 tương đương 99,6%Hộ cá nhân kinh doanh theo phương pháp kê khai đã đăng ký và chuyển đổi sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Thông tư số 78/2021/TT-BTC giai đoạn 2 tại 57 tỉnh, thành phố là 41.982 hộ, cá nhân kinh doanh. Tổng số lượng hóa đơn đã tiếp nhận và xử lý của 57 Cục Thuế là 101.259.915.

Theo https://tapchitaichinh.vn/Chuyen-dong-tai-chinh/nganh-thue-day-manh-tien-do-trien-khai-thanh-cong-hoa-don-dien-tu-349262.html