Nhiều dự án chậm giải ngân

Thực hiện chủ trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm 2024, đặc biệt là các dự án trọng điểm, quan trọng quốc gia, đường cao tốc... theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời, để Bộ Giao thông vận tải và các địa phương kịp thời chủ động triển khai các giải pháp chỉ đạo, đôn đốc tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 và nguồn vốn dự phòng ngân sách trung ương năm 2023, Bộ Tài chính công khai giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 đến ngày 12/6/2024 của 38 công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông vận tải.

Trong số 38 công trình, dự án trên, dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 có tổng kế hoạch vốn là 30.098,8 tỷ đồng hiện đã giải ngân 39,9%; dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 có tổng vốn 10.734 tỷ đồng, hiện đã giải ngân 34,3%; dự án Vành đai 3 - TP. Hồ Chí Minh có tống vốn 21.490,2 tỷ đồng, mới chỉ giải ngân 10,6%; dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội có tổng vốn 9.805 tỷ đồng hiện mới giải ngân đạt 12,5%... Bên cạnh các dự án trên, có nhiều dự án hiện nay chưa triển khai.

Bộ Tài chính cũng công khai giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 đến ngày 12/6/2024 của 86 các dự án giao thông liên vùng do 61 địa phương quản lý. Trong đó, các dự án do TP. Hà Nội quản lý có tổng vốn 2.065 tỷ đồng hiện mới chỉ giải ngân 1,2%; các dự án do TP. Hồ Chí Minh quản lý có tổng vốn 2.000 tỷ đồng hiện chỉ giải ngân đạt 14,3%; các dự án do Lâm Đồng quản lý có tổng vốn 1.630,7 tỷ đồng hiện chỉ giải ngân 0,7%...

Bên cạnh các dự án giao thông, Bộ Tài chính cũng công khai giải ngân vốn dự phòng ngân sách trung ương năm 2023 theo Quyết định số 1162/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đến ngày 18/6/2024 của 21 dự án sạt lở sông biển do các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long quản lý.

Trong đó, các dự án do tỉnh Kiên Giang quản lý có tổng vốn 500 tỷ đồng hiện chỉ giải ngân được 2,87%; các dự án do tỉnh Cà Mau quản lý cũng có tổng vốn 500 tỷ đồng mới giải ngân được 20,08%; các dự án do tỉnh Vĩnh Long quản lý cũng có số vốn 500 tỷ đồng hiện giải ngân đạt 24,75%...

Điều chuyển vốn sang các dự án giải ngân tốt

Trước tình hình giải ngân như trên, Bộ Tài chính đề nghị UBND cấp tỉnh phân bổ đủ kế hoạch vốn ngân sách địa phương năm 2024 cho các dự án theo Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 5/4/2024 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2024 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương để đảm bảo dự án đáp ứng đủ nhu cầu vốn thực hiện theo đúng tiến độ được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đồng thời, khẩn trương phân bổ kế hoạch vốn ngân sách trung ương năm 2024 từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2022 để triển khai thực hiện.

Bộ Tài chính đề nghị Bộ Giao thông vận tải và UBND cấp tỉnh triển khai nghiêm túc, quyết liệt các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công theo đúng các nghị quyết của Chính phủ và Công điện số 24/CĐ-TTg ngày 22/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công năm 2024. Đồng thời, chỉ đạo chủ đầu tư, Sở, ngành, nhà thầu và các cơ quan liên quan thực hiện rà soát, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án; kiểm soát, thanh toán vốn đầu tư công.

Bộ Giao thông vận tải và UBND cấp tỉnh chỉ đạo chủ đầu tư, Sở, ngành, nhà thầu và các cơ quan liên quan đẩy nhanh thủ tục giải ngân vốn đầu tư công các dự án chưa giải ngân và có tỷ lệ giải ngân thấp hơn tỷ lệ giải ngân bình quân của cả nước Bộ Tài chính đã công khai hàng tháng. Cùng với đó, chủ động rà soát và điều chuyển vốn theo thẩm quyền giữa các dự án không có khả năng giải ngân hoặc chậm giải ngân sang các dự án có khả năng giải ngân tốt hơn, có nhu cầu bổ sung vốn; trường hợp vượt thẩm quyền, đề nghị gửi các Bộ có liên quan để tổng hợp theo quy định.

Bộ Tài chính đề nghị Bộ Giao thông vận tải và các địa phương thực hiện tạm ứng, thu hồi tạm ứng, nghiệm thu, thanh toán vốn đầu tư theo đúng quy định và ngay khi có khối lượng. Việc tạm ứng, mức vốn tạm ứng và thu hồi vốn tạm ứng theo đúng quy định tại Điều 10 Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công, đảm bảo sử dụng hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí nguồn vốn ngân sách nhà nước được giao.

Riêng các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, ngoài các kiến nghị chung nêu trên, đối với các dự án sạt lở sông biển sử dụng vốn dự phòng ngân sách trung ương năm 2023, Bộ Tài chính đề nghị thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1162/QĐ-TTg. Theo đó, chậm nhất đến ngày 31/12/2024, các địa phương hoàn thành dự án theo quy định; tổ chức giải ngân vốn dự phòng ngân sách trung ương năm 2023 được bổ sung chậm nhất đến ngày 31/12/2024 theo đúng quy định của pháp luật.

Theo https://tapchitaichinh.vn/nhieu-du-an-giao-thong-trong-diem-lien-vung-giai-ngan-rat-thap.html