Hình ảnh: Phát động Giải Báo chí toàn quốc về đề tài 'tam nông' số 1

Lễ phát động "Giải Báo chí toàn quốc viết về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam" năm 2023

Giải Báo chí được thực hiện với sự chỉ đạo của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam.

Theo ông Lưu Quang Định, Tổng Biên tập Báo Nông thôn Ngày nay, Trưởng Ban Tổ chức, thực tế trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông đã có những giải báo chí khác nhau viết về: Chương trình xây dựng nông thôn mới; phòng chống thiên tai và trước đây, Báo Nông thôn Ngày nay đã từng tổ chức Giải Báo chí Tự hào nông dân Việt Nam, song đây là lần đầu tiên mới có một giải báo chí toàn diện về cả 3 lĩnh vực trọng tâm này.

Theo đó, giải được tổ chức trên quy mô toàn quốc phong phú về nội dung, đa dạng về thể loại, mở rộng phạm vi, đối tượng tham dự. Cơ cấu giải thưởng hấp dẫn với dự kiến 20 giải thưởng khác nhau, có giá trị lớn. 

Đây là hoạt động nhằm cụ thể hóa và thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ngày 16/6/2022 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2023, tầm nhìn 2045 và Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 27/02/2023 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW.

Giải báo chí lần này sẽ tập trung viết về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; đặc biệt là các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được nêu tại Nghị quyết 19-NQ/TW và chương trình, kế hoạch hành động tại Nghị quyết 26/NQ-CP.

Trọng tâm là nâng cao vai trò, vị thế, năng lực làm chủ, cải thiện toàn diện đời sống vật chất, tinh thần của nông dân và cư dân nông thôn; các mô hình sản xuất, kinh doanh tiêu biểu trong nông nghiệp, các mô hình làm nông nghiệp gắn với chuỗi liên kết đa giá trị, mô hình nông nghiệp công nghệ cao, ứng dụng công nghệ hiện đại, áp dụng chuyển đổi số trong các khâu từ sản xuất đến sơ chế, chế biến.

Đặc biệt trong lần đầu phát động này, ưu tiên các bài/tác phẩm viết về các mô hình phát triển nông nghiệp xanh, kinh tế tuần hoàn, hữu cơ mang lại hiệu quả thực tế cao trong sản xuất, ứng dụng và có khả năng nhân rộng. Các tác phẩm về gương những nông dân điển hình, năng động, sáng tạo trong cơ chế thị trường; dám nghĩ, dám làm, khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn lực vốn, lao động, đất đai; những phong trào, cách tổ chức thực hiện trong xây dựng nông thôn hiện đại, văn minh.

Tác phẩm dự thi phải viết về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam, ưu tiên cho chủ đề về: Nông nghiệp xanh, kinh tế tuần hoàn, gắn với chuyển đổi số, là những tác phẩm phản ánh đúng sự thực khách quan. 

Thể loại của các phẩm dự thi là ký sự, phóng sự, bút ký, bài phản ánh, bài phản biện viết về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam.

Cũng tại lễ phát động giải báo chí này, bà Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam mong muốn tác phẩm dự thi có tính phát hiện cao về chân dung những người nông dân thế hệ mới, điển hình đi đầu trong nhiều lĩnh vực; các mô hình nông nghiệp sinh thái; nông nghiệp xanh; nông nghiệp hữu cơ; kinh tế tuần hoàn, nông nghiệp công nghệ cao; các phong trào, điển hình trong xây dựng nông thôn văn minh, hiện đại. 

Có các tác phẩm mang tính phản biện với những vấn đề còn hạn chế, vướng mắc trong quá trình thực hiện phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Ban Tổ chức sẽ tiếp nhận bài dự thi và tác phẩm qua 2 nguồn. 

Theo đó, bạn đọc gửi bài về để đăng tải trên Báo Nông thôn Ngày nay/điện tử Dân Việt và gửi các tác phẩm báo chí viết đã in và đăng trên các loại hình báo/tạp chí in và điện tử. 

Bài dự thi là bài viết được gửi lần đầu tiên, chưa đăng trên các báo, tạp chí khác, phản ánh sự thật khách quan, không nhận bài mang tính chất văn học, hư cấu. Thời gian nhận tác phẩm đến tháng 12/2023.

Ban Tổ chức cho biết kể từ nay, Giải Báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam sẽ được tổ chức định kỳ hằng năm.

Cũng trong khuôn khổ buổi lễ, Báo Nông thôn Ngày nay/điện tử Dân Việt cũng phát động cuộc thi viết "Ký ức Hà Nội" lần thứ II. Cuộc thi do Báo Nông thôn Ngày nay phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội tổ chức.

Đỗ Hương

Nguồn: baochinhphu.vn