Hình ảnh: Phê chuẩn Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai và Quảng Bình số 1

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Văn Niên (phải) trao quyết định của Ban Bí thư và tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Tuấn Anh. Ảnh: Báo Gia Lai

Theo Quyết định số 200/QĐ-TTg ngày 27/2/2024, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021 - 2026, đối với ông Nguyễn Tuấn Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai, Vụ trưởng Vụ Công nghiệp, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Hình ảnh: Phê chuẩn Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai và Quảng Bình số 2

Ông Phan Phong Phú (thứ hai bên trái) được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình. Ảnh: Thanh Hiếu

Theo Quyết định số 199/QĐ-TTg ngày 27/2/2024, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Phan Phong Phú, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Bên cạnh đó, tại Quyết định số 197/QĐ-TTg ngày 27/2/2024, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Phan Mạnh Hùng để nhận nhiệm vụ mới.

Các Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./.

PV

Nguồn: dangcongsan.vn