Hình ảnh: Phê chuẩn Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng số 1

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Ngọc Phúc.

Cụ thể, tại Quyết định 304/QĐ-TTg ngày 28/3/2023, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Ngọc Phúc, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

Trước đó, sáng 7/3/2023, HĐND tỉnh Lâm Đồng đã thông qua tờ trình giới thiệu nhân sự và các đại biểu HĐND đã bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh (nhiệm kỳ 2021-2026).

Theo đó, ông Nguyễn Ngọc Phúc, Bí thư Huyện ủy Đức Trọng, trúng cử với kết quả 58/58 phiếu.

Ông Nguyễn Ngọc Phúc sinh năm 1972, quê quán tỉnh Quảng Nam, từng giữ chức Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng, Phó Giám đốc rồi Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng, Bí thư Huyện ủy Đức Trọng.

Chí Kiên

Nguồn: baochinhphu.vn