Hình ảnh: Phó Chủ tịch nước gặp mặt các tài năng trẻ khoa học công nghệ năm 2022 số 1

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chúc mừng các tài năng trẻ vinh dự nhận Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng và Giải thưởng Nữ sinh khoa học công nghệ Việt Nam năm 2022 - Ảnh: TTXVN

Bày tỏ niềm vui khi gặp các tài năng khoa học công nghệ trẻ, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chúc mừng các tài năng trẻ vinh dự nhận Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả cầu vàng và Giải thưởng Nữ sinh khoa học công nghệ Việt Nam năm 2022; đồng thời bày tỏ tin tưởng, các tấm gương tiêu biểu sẽ lan tỏa niềm đam mê, sáng tạo tới cộng đồng, tạo niềm tin cho lớp thanh niên hiện nay, đặc biệt trong hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ.

Đánh giá cao sáng kiến tổ chức hai Giải thưởng của Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch nước nêu rõ, các giải thưởng góp phần ươm mầm, phát hiện, lan tỏa các tấm gương trẻ tiêu biểu trong nhiều năm qua; góp phần rút ngắn khoảng cách về giới trong nghiên cứu khoa học, xây dựng nữ trí thức trẻ khoa học công nghệ; khuyến khích thanh niên, đặc biệt các nữ sinh Việt Nam vươn lên, mạnh dạn thể hiện bản lĩnh trong cuộc sống.

Nhấn mạnh truyền thống trọng dụng người hiền tài của dân tộc, Phó Chủ tịch nước nêu rõ, với chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước, cùng với sự quan tâm của toàn xã hội, công tác giáo dục-đào tạo, nghiên cứu khoa học của Việt Nam không ngừng tiến bộ và có đóng góp quan trọng cho sự phát triển trong từng giai đoạn lịch sử của đất nước. Đội ngũ nghiên cứu khoa học công nghệ ngày càng lớn mạnh, có những đóng góp thiết thực.

Phó Chủ tịch nước khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn xác định đột phá chiến lược về phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm nâng cao trình độ của lực lượng sản xuất, tăng năng suất lao động, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững. 

Các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước dành cho phát triển nguồn nhân lực cũng như khoa học công nghệ ngày càng cao, hiệu quả, thiết thực và đạt được nhiều kết quả tích cực, nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều thuận lợi, cơ hội xen lẫn khó khăn, thách thức, Phó Chủ tịch nước nêu rõ, để thực hiện mục tiêu "đến năm 2045, Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao", các thế hệ trẻ, các nhà nghiên cứu khoa học cần phát huy tính tiên phong, nuôi dưỡng hoài bão, nhận thức được trách nhiệm để cùng đóng góp cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, sánh vai cùng các cường quốc năm châu như Bác Hồ hằng mong muốn.

Hình ảnh: Phó Chủ tịch nước gặp mặt các tài năng trẻ khoa học công nghệ năm 2022 số 2

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh cho các tài năng trẻ khoa học công nghệ năm 2022 - Ảnh: TTXVN

Phó Chủ tịch nước đề nghị Trung ương Đoàn, các bộ ngành, địa phương sẽ tiếp tục phát huy hai giải thưởng ý nghĩa này, nâng uy tín, chất lượng để trở thành một trong những giải thưởng hàng đầu về khoa học công nghệ của thanh niên Việt Nam; đồng thời nghiên cứu, mở rộng để giải thưởng toàn diện hơn, ngoài nghiên cứu khoa học công nghệ còn bao gồm cả khoa học xã hội và nhân văn.

Trung ương Đoàn có những đề xuất về cơ chế, chính sách với Đảng, Nhà nước và Quốc hội để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các nhà khoa học trẻ để họ tiếp tục duy trì đam mê, cống hiến cho đất nước; đồng thời có những hỗ trợ kịp thời trong đào tạo, bồi dưỡng tài năng trẻ trở thành nguồn nhân lực chất lượng cao của đất nước, lan tỏa phong trào nghiên cứu khoa học công nghệ, khát vọng phát triển đất nước trong bối cảnh mới.

Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả cầu vàng và Giải thưởng Nữ sinh khoa học công nghệ Việt Nam nhằm tìm kiếm, phát hiện các tài năng trẻ khoa học công nghệ, góp phần xây dựng nguồn nhân lực khoa học công nghệ chất lượng cao cho đất nước; thúc đẩy thế hệ trẻ học tập, nghiên cứu, khởi nghiệp và làm chủ khoa học công nghệ; đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, chủ động tham gia Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Năm nay, hai Giải thưởng do Bộ Khoa học và Công nghệ, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức. Dự kiến, 20 nữ sinh sẽ vinh dự nhận Giải thưởng Nữ sinh Khoa học công nghệ Việt Nam; 10 cá nhân tiêu biểu nhận Giải thưởng Quả cầu vàng.

Theo TTXVN

Nguồn tin: https://baochinhphu.vn/pho-chu-tich-nuoc-gap-mat-cac-tai-nang-tre-khoa-hoc-cong-nghe-nam-2022-102221127171021641.htm