Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng và Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn tôn vinh đại diện tác giả, nhóm tác giả có công trình, giải pháp sáng tạo khoa học - công nghệ tiêu biểu năm 2020. Ảnh: Quang Vinh.

Sáng 24-8, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (UBTƯ MTTQ) Việt Nam phối hợp Bộ Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và các cơ quan có liên quan tổ chức Lễ công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2020.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Chu Ngọc Anh, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ; Phan Xuân Dũng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; Hầu A Lềnh, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam; Điểu K’Ré, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương; các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; lãnh đạo một số địa phương; cùng các tác giả, nhóm tác giả, các nhà khoa học có công trình, giải pháp sáng tạo KHCN được vinh danh trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2020.
 

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho biết, năm nay, Lễ công bố được tổ chức trong lúc toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang thực hiện mục tiêu kép, vừa nỗ lực phòng, chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị, đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Trong bối cảnh đó, Hội đồng tuyển chọn đã rất phấn khởi khi nhận được 157 hồ sơ công trình, giải pháp sáng tạo KHCN do các bộ, ngành, tổ chức thành viên của Mặt trận và các tỉnh, thành phố giới thiệu để lựa chọn 75 công trình vinh danh trong Sách vàng sáng tạo Việt Nam năm 2020.

“Buổi lễ hôm nay một lần nữa thể hiện sức mạnh sáng tạo, năng lực KHCN, tinh thần trách nhiệm, ý chí tự lực, tự cường, tự tôn dân tộc của mỗi người Việt Nam. Tinh thần ấy được phát huy mạnh mẽ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”, đồng chí Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn cho biết, kế thừa và phát huy kết quả từ bốn kỳ công bố trước đây, 75 công trình, giải pháp sáng tạo KHCN năm nay của các tác giả, nhóm tác giả được tuyển chọn tập trung vào các lĩnh vực gần gũi với đời sống nhân dân, có tính thời sự, giá trị thực tiễn cao như bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm, phục vụ việc khám chữa bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân...
 

Đồng chí Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi lễ.

Cùng với đó là các giải pháp khoa học phục vụ cải cách hành chính, phát triển kinh tế - xã hội; cảnh báo thiên tai, phòng chống lũ lụt; trợ giúp cho việc phát triển giáo dục; các công nghệ tiên tiến giúp nâng cao chất lượng cuộc sống, nâng cao sức mạnh của quân và dân Trường Sa để bảo vệ vững chắc biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc...

Đặc biệt, Sách vàng sáng tạo Việt Nam năm 2020 cũng kịp thời tôn vinh bảy công trình, giải pháp sáng tạo KHCN tiêu biểu, được ứng dụng kịp thời, hiệu quả trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng khẳng định, 5 năm qua, Sách vàng sáng tạo Việt Nam đã tôn vinh, cổ vũ các tổ chức và cá nhân có nhiều đóng góp thiết thực, hiệu quả trong hoạt động KHCN; công bố rộng rãi các công trình, giải pháp KHCN tiêu biểu, tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân chuyển giao công trình, giải pháp KHCN ứng dụng vào thực tiễn.

Đồng thời, tạo động lực để đẩy mạnh phong trào sáng tạo, nghiên cứu khoa học trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế; phát huy năng lực sáng tạo của người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tuy nhiên, cần tiến hành đánh giá kết quả sau 5 năm tổ chức tuyển chọn, công bố Sách vàng sáng tạo Việt Nam, để trên cơ sở đó nghiên cứu, tìm phương thức, cách làm mới phù hợp hơn với giai đoạn hiện nay và yêu cầu của thực tiễn.
 

Đồng chí Trần Quốc Vượng phát biểu tại buổi lễ.

Đồng chí Trần Quốc Vượng gợi mở, khi tiến hành xem xét tuyển chọn, vinh danh trong Sách vàng sáng tạo cần trao thưởng cho các công trình, đề tài, giải pháp KHCN đã được ứng dụng trong thực tiễn, đem lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao, có sức sống thực sự, được kiểm nghiệm từ thực tiễn; các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong ứng dụng KHCN vào sản xuất và đời sống.

Bên cạnh đó, cần quan tâm lựa chọn nội dung nghiên cứu, ứng dụng KHCN phù hợp, đáp ứng yêu cầu phát triển của mỗi địa phương, đơn vị và những vấn đề thiết thực mà xã hội quan tâm.

“Tựu trung lại, phải lấy hiệu quả ứng dụng trong thực tế làm tiêu chí, thước đo để xem xét, đánh giá, tôn vinh các công trình, đề tài, giải pháp khoa học - công nghệ”, đồng chí Trần Quốc Vượng lưu ý.

Đồng chí Trần Quốc Vượng đề nghị, trước mắt, MTTQ Việt Nam các cấp cần phối hợp các ngành tập trung tuyên truyền, vận động, tôn vinh, trao thưởng cho các tập thể, cá nhân triển khai thực hiện tốt, có hiệu quả việc ứng dụng KHCN trong sản xuất, nhất là trong nông nghiệp, bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu…

Đồng chí cũng đề nghị các cấp ủy, chính quyền tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện có hiệu quả  hoạt động nghiên cứu, ứng dụng KHCN trong sản xuất và đời sống; cổ vũ, khơi dậy và phát huy cao nhất sức sáng tạo trong mỗi người dân Việt Nam, đóng góp vào sự phát triển phồn vinh của đất nước.

Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện Ban Chỉ đạo tuyển chọn, biên tập, công bố và phát hành Sách vàng sáng tạo Việt Nam năm 2020 đã tôn vinh 75 đại diện tác giả, nhóm tác giả công trình khoa học, giải pháp sáng tạo KHCN.
 

Tôn vinh các tác giả, nhóm tác giả tại buổi lễ.

Theo thống kê của Ban Chỉ đạo tuyển chọn, biên tập, công bố và phát hành sách vàng sáng tạo Việt Nam, trong 5 năm qua, Ban Chỉ đạo đã tiếp nhận tổng số 772 công trình, giải pháp sáng tạo khoa học - công nghệ do 21 bộ, ban, ngành, tổ chức thành viên Mặt trận và 57 tỉnh, thành phố giới thiệu và đề nghị.

Hội đồng tuyển chọn đã họp và tiến hành bỏ phiếu và bình chọn được 365 công trình, giải pháp sáng tạo khoa học - công nghệ để công bố trong Sách vàng sáng tạo Việt Nam 5 năm qua. 

Cụ thể, năm 2020 tôn vinh 75 công trình, giải pháp sáng tạo KHCN; năm 2019 tôn vinh 74 công trình, giải pháp sáng tạo KHCN; năm 2018 tôn vinh 73 công trình, giải pháp sáng tạo KHCN; năm 2017 tôn vinh 72 công trình, giải pháp sáng tạo KHCN; năm 2016 - năm đầu tiên công bố Sách vàng sáng tạo Việt Nam, tôn vinh 71 công trình, giải pháp sáng tạo KHCN.

Liên kết nguồn tin:

https://nhandan.com.vn/khoa-hoc/sach-vang-sang-tao-viet-nam-nam-2020-vinh-danh-75-cong-trinh-giai-phap-khoa-hoc-614084/

 

Theo https://www.most.gov.vn/vn/tin-tuc/18291/sach-vang-sang-tao-viet-nam-nam-2020-vinh-danh-75-cong-trinh--giai-phap-khoa-hoc.aspx