Hình ảnh: Số điện thoại hỗ trợ thí sinh thi tốt nghiệp THPT, xét tuyển đại học số 1
Ảnh: minh hoạ
Theo nội dung thông báo Bộ GD& ĐT nêu cụ thể như sau: Nhằm cung cấp thông tin, giải đáp các thắc mắc của thí sinh, phụ huynh và tổ chức, cá nhân liên quan đến Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) và tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) thiết lập hệ thống thông tin hỗ trợ công tác thi và tuyển sinh năm 2021. 
Hỗ trợ về Kỳ thi tốt nghiệp THPT:
Email: hotrothi2021@moet.gov.vn; từ ngày 27/4/2021 đến ngày 20/8/2021.
Hỗ trợ qua điện thoại trong giờ hành chính theo số 024.32181386, cụ thể:
Đợt 1: Từ tháng 27/4/2021 đến ngày 11/5/2021.
Đợt 2: Từ ngày 06/7/2021 đến ngày 09/7/2021.
Hỗ trợ về xét tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non:
Bộ Giáo dục và Đào tạo hỗ trợ giải đáp thắc mắc của thí sinh, phụ huynh và các tổ chức, cá nhân về quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non như sau:
Email: hotroxettuyencdspvadh@moet.gov.vn; từ ngày 27/4/2021 đến ngày 31/12/2021.
Hỗ trợ qua điện thoại trong giờ hành chính theo số 024.32181386, cụ thể:
Đợt 1: Từ tháng 27/4/2021 đến ngày 11/5/2021;
Đợt 2: Từ ngày 06/8/2021 đến ngày 01/9/2021.
Các đại học, học viện, các trường đại học, trường cao đẳng đào tạo ngành Giáo dục Mầm non (gọi chung là nhà trường) thành lập bộ phận thường trực gồm các cán bộ có năng lực, có kinh nghiệm trong công tác tuyển sinh, nắm vững quy chế để giải đáp các thắc mắc liên quan đến công tác xéttuyển của nhà trường và chế độ ưu tiên trong tuyển sinh, đồng thời thông báo số điện thoại, email để giải đáp trên trang thông tin điện tử của nhà trường và phương tiện thông tin đại chúng khác. Bộ GDĐT đề nghị các đơn vị thông báo rộng rãi thông tin trên để thí sinh, phụ huynh và các tổ chức, cá nhân liên quan được biết./.
Nguyễn Sơn