Ngày 25/10, Sở Khoa học và Công nghệ Sóc Trăng tổ chức Hội thảo khoa học “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số cho doanh nghiệp”.

Phát biểu tại Hội thảo, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng Vũ Thị Hiếu Đông cho biết, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư diễn ra trên thế giới đã phát triển nhiều công nghệ lõi như IoT, Blockchain, Cloud computing, Big Data và nổi bật là trí tuệ nhân tạo (AI) với những ứng dụng đáng kinh ngạc. Chính sách AI đã được nhiều quốc gia đưa ra khá sớm, hiện nay trở thành cuộc đua toàn cầu trong thu hút nguồn nhân lực, đào tạo và là cơ hội vàng cho doanh nghiệp khởi nghiệp ở lĩnh vực công nghệ thông tin.

Đại biểu trình bày tham luận tại Hội thảo. (Ảnh: Nhật Bình) 

Theo bà Vũ Thị Hiếu Đông, chủ trương, chính sách chuyển đổi số quốc gia chính là luồng gió mới giúp đẩy mạnh việc khai thác, ứng dụng tiềm năng, lợi thế bản địa, nâng cao năng lực khai thác cơ hội do cách mạng công nghiệp lần thứ tư mang đến cho mỗi người dân, doanh nghiệp Việt Nam trong hội nhập quốc tế. Tại Sóc Trăng, tỉnh phấn đấu đến năm 2030 đạt mức khá về nghiên cứu, phát triển, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước, trong đó, đảm bảo hệ thống chính trị hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp đổi mới - sáng tạo, doanh nghiệp công nghệ số, chuyển đổi số cho doanh nghiệp... nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, tăng trưởng bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, góp phần phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Huỳnh Thị Diễm Ngọc nhấn mạnh, chuyển đổi số là nhiệm vụ phải làm, vì vậy người đứng đầu, cán bộ, công chức, viên chức ở mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương phải cộng đồng trách nhiệm cùng doanh nghiệp, người dân thực hiện chuyển đổi số. Để việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số cho doanh nghiệp đạt hiệu quả, UBND tỉnh đã giao Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Chiến lược quốc gia về nghiên cứu phát triển, ứng dụng trí tuệ nhân tạo đến năm 2030; đồng thời, giao sở làm đầu mối tập hợp tình hình thực hiện kế hoạch và báo cáo định kỳ cho UBND tỉnh và Bộ Khoa học và Công nghệ; phối hợp, trao đổi thông tin với Vụ Công nghệ cao thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ trong quá trình tổ chức thực hiện kế hoạch.

Các sở, ngành, cơ quan liên quan tổ chức thực hiện trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao và theo quy định pháp luật hiện hành; tham mưu UBND tỉnh phối hợp với các bộ, ngành chủ quản triển khai nội dung, nhiệm vụ được giao. UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các sở, ngành tổ chức triển khai, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; đẩy mạnh ứng dụng giải pháp trí tuệ nhân tạo trong quản lý đô thị, quản lý xã hội và hành chính công…

Tại hội thảo, các đại biểu đã được nghe các diễn giả chia sẻ thông tin về: mô hình ứng dụng IoT, AI và Blockchain cho sản xuất nông nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long; đánh giá tầm quan trọng của dữ liệu và chia sẻ dữ liệu trong chuyển đổi số; chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Sóc Trăng... Các đại biểu cũng thảo luận, chia sẻ về những lợi ích, thuận lợi và khó khăn trong chuyển đổi số tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; đồng thời, đề xuất Trường Đại học Cần Thơ cần phối hợp với doanh nghiệp có giải pháp giúp các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân chủ động chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất, kinh doanh./.

TG
Theo https://chuyendoiso.dangcongsan.vn/xa-hoi-so/soc-trang-day-manh-ung-dung-tri-tue-nhan-tao-chuyen-doi-so-cho-doanh-nghiep-113.html