Chiều 29/7/2022, Đoàn Kiểm tra số 02 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực (TC) do đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban cán sự đảng Bộ Tài chính để thông báo kết quả kiểm tra công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực và công tác giám định, định giá tài sản trong giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực.
Hình ảnh: Tăng cường kiểm tra, giám sát, phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm số 1
Hình ảnh tại buổi làm việc (Ảnh: M.P)
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai đánh giá cao những kết quả đạt được trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm và giám định, định giá tài sản trong giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính thời gian qua.
 
Đồng chí Trương Thị Mai ghi nhận sự nỗ lực của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính trong thời gian vừa qua đã rất nghiêm túc, thực hiện để đảm bảo yêu cầu của Đoàn kiểm tra. Bộ Tài chính đã có 8 năm liền đứng thứ 3 trong việc cải cách hành chính và năm 2021 đã đứng thứ 2 trong số các Bộ, ngành thực hiện tốt công tác cải cách hành chính.
 
“Khối lượng văn bản của ngành Tài chính rất lớn, các lĩnh vực xương sống của ngành Tài chính như Thuế, Hải quan, Ngân sách nhà nước được quản lý và thực thi đúng pháp luật. Chúng tôi xin ghi nhận sự nỗ lực này và hy vọng trong thời gian tới Bộ Tài chính sẽ tiếp tục phát huy nhiệm vụ của ngành để đảm bảo phát triển kinh tế, quản lý chặt chẽ công tác quản lý ngân sách nhà nước. Đồng thời, Bộ Tài chính cần tăng cường tuyên truyền, vận động, giải thích các chính sách pháp luật để dư luận đồng thuận” - đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh.
 
Đồng chí Trương Thị Mai cũng đánh giá cao việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước liên quan đến công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm và giám định, định giá tài sản; xây dựng, hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế - xã hội và PCTN, TC thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Tài chính phục vụ công tác PCTN, TC. Trong 10 năm qua, Bộ Tài chính đã tham mưu ban hành 27 luật, 32 Nghị quyết, 288 Nghị định; ban hành, phối hợp 13 Thông tư, Thông tư liên tịch. Các cơ quan chức năng của Bộ Tài chính đã tăng cường thanh tra, kiểm tra, phát hiện 71 vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực chuyển cơ quan điều tra để điều tra, xử lý; tiếp nhận, giải quyết 191 nguồn tin về tội phạm; đã khởi tố, kiến nghị khởi tố, chuyển cơ quan điều tra xử lý đối với 164 nguồn tin về tội phạm.
 
Công tác giám định, định giá tài sản trong giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực được quan tâm chỉ đạo thực hiện, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Các cơ quan chức năng của Bộ Tài chính đã tiếp nhận 478 Quyết định trưng cầu giám định và yêu cầu định giá tài sản từ các cơ quan tiến hành tố tụng; đã ban hành 333 kết luận giám định, định giá tài sản. Tiến độ, chất lượng các kết luận giám định, định giá cơ bản đảm bảo đáp ứng yêu cầu công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc.
 
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo đề nghị Ban Cán sự đảng Bộ Tài chính tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được. Đồng thời, Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính tiếp tục rà soát, đánh giá, bổ sung các quy định mới phát sinh vào các văn bản quy phạm pháp luật. Quán triệt, cụ thể hóa các chủ trương của Đảng và Nhà nước về vấn đề phòng chống tham nhũng, tiêu cực; tiếp tục quán triệt các cán bộ, công chức trong việc bảo vệ người tố giác; thường xuyên kiểm tra, rà soát công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm tham nhũng, kinh tế, tiêu cực và giám định, định giá tài sản để khắc phục những tồn tại, hạn chế, sai sót trong công tác này.
 
Bên cạnh đó, Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính cần tăng cường vai trò, trách nhiệm của Bộ Tài chính trong thực hiện chức năng quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng, thanh tra, kiểm tra của các cơ quan chuyên môn để phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm./.
 M.P
Nguồn tin: https://dangcongsan.vn/kinh-te/tang-cuong-kiem-tra-giam-sat-phong-ngua-tham-nhung-tieu-cuc-tu-som-616313.html