Ảnh minh họa

Theo phản ánh từ phía các doanh nghiệp, hiệp hội, hiện nay một số doanh nghiệp chế biến thuỷ sản trên địa bàn một số tỉnh đang phải tạm dừng sản xuất hoặc sản xuất cầm chừng do không đáp ứng yêu cầu 3 tại chỗ hoặc do thiếu lao động vì giãn cách, phong tỏa.

Ngoài ra, một số cơ sở nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là nuôi cá tra đang gặp vướng mắc ở khâu thu hoạch cá giống, cá thịt do tập trung số lượng công nhân vượt quá quy định của ngành y tế.

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định và không làm đứt gãy chuỗi sản xuất, chế biến, xuất khẩu thủy sản, Tổ công tác 970 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND các địa phương phía nam quan tâm, động viên các doanh nghiệp và chỉ đạo tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị 16/CT-TTg, đồng thời giám sát việc tuân thủ mô hình sản xuất “3 tại chỗ”, “một cung đường - 2 địa điểm” theo nguyên tắc ưu tiên đảm bảo sức khoẻ, tính mạng của người lao động là trước hết và trên hết theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ cũng đề nghị địa phương chỉ đạo ngành chức năng liên hệ với từng doanh nghiệp đang gặp khó khăn trên địa bàn để hỗ trợ tháo gỡ và vận chuyển nguyên vật liệu, bố trí nhân công lao động duy trì sản xuất; hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện quy định phòng chống dịch để đảm bảo mục tiêu vừa duy trì sản xuất, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.

Các địa phương ưu tiên hướng dẫn xét nghiệm và tiêm vaccine cho công nhân tại các nhà máy chế biến thủy sản, các đầu mối, thương lái thu gom thủy sản nhằm giảm đi lại, chi phí dịch vụ, duy trì sản xuất trước mắt cũng như lâu dài để ổn định chuỗi sản xuất, chế biến, xuất khẩu thủy sản.

Theo http://baochinhphu.vn/Doanh-nghiep/Tao-dieu-kien-de-DN-che-bien-thuy-san-hoat-dong/440323.vgp