Ông Nguyễn Tân Thịnh - Cục trưởng Cục Quản lý công sản phát biểu tại Hội nghị.
Ông Nguyễn Tân Thịnh - Cục trưởng Cục Quản lý công sản phát biểu tại Hội nghị.

Ngày 29/5, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị tập huấn, triển khai công tác kiểm kê thử nghiệm TSC năm 2024 của hệ thống KBNN. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại trụ sở KBNN và trực tuyến kết nối đến 7 điểm cầu KBNN địa phương (TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Sơn La, Cà Mau, Hà Giang, Thừa Thiên Huế, Đồng Tháp).

Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Tân Thịnh - Cục trưởng Cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính); bà Tạ Thanh Tú - Phó Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính (Bộ Tài chính); ông Nguyễn Quang Vinh - Phó Tổng Giám đốc KBNN; cùng đại diện lãnh đạo, chuyên viên các đơn vị thuộc KBNN; đại diện lãnh đạo, chuyên viên KBNN các địa phương.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Cục trưởng Nguyễn Tân Thịnh cho biết, kiểm kê tài sản là công việc thường xuyên, hàng năm của các cơ quan, đơn vị. Tuy nhiên, công tác tổng kiểm kê TSC trên cả nước đã được thực hiện lần gần nhất là từ ngày 1/1/1998, đến nay đã là 26 năm. Năm 1998, tổng kiểm kê TSC chỉ được thực hiện trong khu hành chính sự nghiệp. Đó là tài sản mà Nhà nước giao cho các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp quản lý, sử dụng để phục vụ công tác quản lý, cung cấp các dịch vụ sự nghiệp công.

 

Ông Nguyễn Tân Thịnh cho biết, trong báo cáo giám sát về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Quốc hội yêu cầu triển khai công tác tổng kiểm kê TSC trên cả nước đối với 2 loại toàn sản, gồm: TSC tại các đơn vị hành chính sự nghiệp; tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư quản lý.

Theo Quyết định số 213/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, công tác tổng kiểm kê TSC trên cả nước tới đây sẽ tổng rà soát lại việc quản lý, sử dụng TSC của các cơ quan, tổ chức, đơn vị. Bên cạnh đối tượng kiểm kê giống như quy mô đã thực hiện năm 1998, đối tượng sẽ mở rộng thêm loại thứ 2 là tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư quản lý.

Cục trưởng Nguyễn Tân Thịnh nêu rõ, tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư quản lý rất nhiều, sau khi rà soát các văn bản pháp luật liên quan, làm việc với các bộ quản lý chuyên ngành, xin ý kiến các bộ, ngành, địa phương, Bộ Tài chính lựa chọn 18 loại tài sản kết cấu hạ tầng làm đối tượng kiểm kê, báo cáo Chính phủ phê duyệt Đề án kèm theo Quyết định số 213/QĐ-TTg.

“Quy mô kiểm kê mở rộng hơn so với năm 1998. Vì vậy, việc kiểm kê khó khăn hơn. Đối với TSC thuộc đơn vị hành chính sự nghiệp thì đã có quy định rõ về chế độ hạch toán, kế toán, chế độ tính hao mòn, khấu hao tài sản, đồng thời đã có hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý loại tài sản này, kể cả ở các bộ, ngành, địa phương hay trên quy mô cả nước. Nhưng với tài sản kết cấu hạ tầng, nhiều loại tài sản cho đến nay vẫn chưa có quy định về chế độ quản lý, sử dụng, chế độ hạch toán, nên công việc hết sức khó khăn”, ông Nguyễn Tân Thịnh nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Quang Vinh - Phó Tổng Giám đốc KBNN phát biểu tại Hội nghị.
Ông Nguyễn Quang Vinh - Phó Tổng Giám đốc KBNN phát biểu tại Hội nghị.

Với đối tượng kiểm kê rộng, để đảm bảo việc kiểm kê chính thức được thành công, Bộ Tài chính đã có quyết định tổ chức kiểm kê thử nghiệm tại 2 bộ và 3 địa phương, tới đây sẽ kiểm kê thử nghiệm thêm tại 3 địa phương.

Việc kiểm kê thử nghiệm được triển khai nhằm mục đích tập dượt cách thức thực hiện trước khi triển khai trên diện rộng, góp phần hoàn thiện các biểu mẫu và chỉ tiêu kiểm kê. Thông qua kiểm kê thử nghiệm, phát hiện các mặt được và chưa được trong công tác hạch toán, quản lý TSC để báo cáo Bộ Tài chính, Chính phủ để có các văn bản chấn chỉnh, lưu ý các bộ, ngành, địa phương trước khi kiểm kê thực tế toàn quốc ngày 1/1/2025.

Những năm qua, KBNN đã rất kỳ công xây dựng báo cáo tài chính nhà nước (BCTCNN) để báo cáo Quốc hội, tuy nhiên, số liệu về TSC trong BCTCNN dường như chưa tương xứng với nguồn lực mà Nhà nước chi ra để đầu tư cho TSC quốc gia (mỗi năm dành khoảng 1 triệu tỷ đồng cho việc mua sắm TSC).

Một trong những lý do KBNN được lựa chọn là đơn vị để thực hiện kiểm kê thử nghiệm vì KBNN đã có kinh nghiệm trong quá trình xây dựng BCTCNN, trong đó có phần liên quan đến phần TSC nói chung, tài sản trong các đơn vị hành chính sự nghiệp và tài sản kết cấu hạ tầng nói riêng. Cùng với đó, hệ thống KBNN cũng có nhu cầu sử dụng số liệu tổng kiểm kê của các bộ, ngành Trung ương để phục vụ cho việc xây dựng BCTCNN thời gian tới.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu trụ sở KBNN.
Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu trụ sở KBNN.

Cục trưởng Nguyễn Tân Thịnh lưu ý đối với hệ thống KBNN trong quá trình kiểm kê về việc hạch toán giá trị quyền sử dụng đất trong giá trị tài sản các cơ quan đơn vị để làm sao đảm bảo “số liệu khớp với thực tế, không bị chênh lệch nhiều”.

Theo ông Nguyễn Quang Vinh – Phó Tổng Giám đốc KBNN, thực hiện Quyết định số 213/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, KBNN được lựa chọn làm đơn vị kiểm kê thử nghiệm TSC đợt này. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, KBNN phối hợp với Cục Kế hoạch - Tài chính, Cục Quản lý Công sản tổ chức tập huấn triển khai trong hệ thống KBNN. Đợt kiểm kê này ngoài việc đạt được mục tiêu đề ra, KBNN còn phải kịp thời phản ánh các khó khăn, vướng mắc cũng như các kiến nghị đề xuất để hoàn thiện các mẫu biểu kiểm kê. Trên cơ sở đó, KBNN hoàn thiện chỉ đạo toàn quốc kiểm kê đầy đủ vào ngày 1/1/2025 đồng thời là cơ sở để Bộ Tài chính hoàn thiện những hướng dẫn mẫu biểu báo cáo kiểm kê theo quy định của Chính phủ.

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo KBNN các địa phương bày tỏ thống nhất với hướng dẫn triển khai công tác kiểm kê TSC của Bộ Tài chính. Các đơn vị sẽ tiếp thu những thông tin tại Hội nghị tập huấn và cam kết tới đây sẽ nghiêm túc tổ chức triển khai theo kế hoạch đề ra, đảm bảo đúng thời hạn, biểu mẫu và sẽ kịp thời báo cáo Ban chỉ đạo về những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn để chấn chỉnh, hướng dẫn thêm.  

Theo https://tapchitaichinh.vn/tap-huan-kiem-ke-thu-nghiem-tai-san-cong-tai-kho-bac-nha-nuoc.html