Ông Nguyễn Tân Thịnh - Cục trưởng Cục Quản lý công sản phát biểu tại Hội nghị.
Ông Nguyễn Tân Thịnh - Cục trưởng Cục Quản lý công sản phát biểu tại Hội nghị.

Làm rõ vướng mắc để triển khai thông suốt

Tham dự Hội nghị, về phía Bộ Tài chính, có ông Nguyễn Tân Thịnh - Cục trưởng Cục Quản lý công sản.

Về phía TP. Hà Nội, có ông Nguyễn Xuân Lưu – Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội; đại điện các cơ quan thử nghiệm kiểm kê TSC gồm: Sở Giao thông vận tải; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND quận Hai Bà Trưng, UBND huyện Gia Lâm. Bên cạnh đó, còn có các sở là đầu mối tổng hợp số liệu tài sản kết cấu hạ tầng gồm: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Công Thương; Sở Xây dựng; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Khoa học và công nghệ; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Văn hóa - Thể thao.

Để nắm được thực trạng của TSC tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý về mặt số lượng, giá trị, cơ cấu, hiện trạng sử dụng… làm cơ sở để hoàn thiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng TSC; phục vụ việc xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội…, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 213/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tổng kiểm kê TSC tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý.

 

Mục tiêu đề ra tại Quyết định số 213/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ là đến hết 31/03/2025 hoàn thành việc tổng kiểm kê, đến ngày 01/7/2025 hoàn thành việc tổng hợp kết quả kiểm kê, xây dựng báo cáo tổng hợp về TSC tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý trên phạm vi cả nước.

Triển khai Quyết định này, Bộ Tài chính đã có Quyết định số 1138/QĐ-BTC về triển khai kiểm kê thử nghiệm TSC tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý và Văn bản số 5214/BTC-QLCS của Bộ Tài chính về triển khai kiểm kê thử nghiệm TSC.

Phát biểu tại Hội nghị, Cục trưởng Nguyễn Tân Thịnh cho biết, TP. Hà Nội thời gian qua đã dành sự quan tâm lớn đối với công tác quản lý TSC. Điều này được thể hiện thông qua sự chỉ đạo sát sao của Thành uỷ, HĐND UBND và các cơ quan, đơn vị của Thành phố.  

Đặc biệt, HĐND TP. Hà Nội đã ra Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 10/3/2023  thông qua Đề án quản lý, sử dụng và khai thác hiệu quả TSC của TP. Hà Nội giai đoạn 2023-2025, định hướng giai đoạn 2026-2030 với các quan điểm chỉ tiêu, giải pháp về tăng cường quản lý sử dụng và khai thác TSC thuộc phạm vi Thành phố.

Hội nghị có sự tham dự của hơn 350 đại biểu.
Hội nghị có sự tham dự của hơn 350 đại biểu.

Trong đó, đã xác định 2 nhiệm vụ lớn, bao gồm: Tất cả TSC trên địa bàn Thành phố đều phải giao cho một chủ thể chịu trách nhiệm trước Thành phố trong việc quản lý sử dụng TSC; Xây dựng cơ sở dữ liệu về TSC của TP. Hà Nội.

“TP. Hà Nội đã có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị Thủ đô đối với công tác quản lý TSC. Đây là tín hiệu đáng mừng và cũng là bước đi trước của Thành phố trong công tác quản lý, sử dụng cũng như khai thác TSC trên địa bàn”, ông Nguyễn Tân Thịnh nhấn mạnh.

Trong chương trình Hội nghị, đại diện Cục Quản lý công sản sẽ trình bày các nội dung cơ bản của Đề án tổng kiểm kê được Thủ tướng Chính phủ thông qua tại Quyết định số 213/QĐ-TTg, đồng thời hướng dẫn cụ thể các đơn vị về nhiệm vụ kiểm kê, chỉ tiêu kiểm kê, cách thức tổng hợp số liệu và thực hiện chế độ báo cáo đối với kết quả kiểm kê.

Đối với các đơn vị trực tiếp thực hiện kiểm kê TSC trên địa bàn Thành phố, Cục trưởng Nguyễn Tân Thịnh đề nghị các đại biểu trao đổi, thảo luận làm rõ những nội dung còn vướng mắc, chưa rõ để triển khai thông suốt. Cùng với đó, ông Nguyễn Tân Thịnh khẳng định, Cục Quản lý công sản sẽ bố trí cán bộ trực tiếp đồng hành với các đơn vị, “cùng làm, cùng rút kinh ngiệm trong quá trình thực hiện để đảm bảo sát thực tế.” Sở Tài chính TP. Hà Nội cùng các sở, ngành trên địa bàn Thành phố thực hiện kiểm kê cũng liên tục thông tin về quá trình triển khai cho Cục để bố trí bộ phận thường trực tại Cục nhằm giải đáp các vấn đề liên quan.

Đối với các đơn vị tổng hợp kết quả kiểm kê, ông Nguyễn Tân Thịnh cho biết, công việc này tiến hành chậm hơn một chút nhưng có vai trò rất quan trọng vì các đơn vị tổng hợp này phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin tài sản kiểm kê, do vậy, đơn vị tổng hợp phải có trách nhiệm đôn đốc, phát hiện các vấm đề bất hợp lý của khối kiểm kê để đảm bảo số lượng chính xác, phù hợp.

Thành phố khẩn trương thành lập Ban Chỉ đạo kiểm kê tài sản công

Ông Nguyễn Xuân Lưu – Giám đốc Sở Tài chính TP. Hà Nội phát biểu tại Hội nghị.
Ông Nguyễn Xuân Lưu – Giám đốc Sở Tài chính TP. Hà Nội phát biểu tại Hội nghị.

Để chuẩn bị tốt cho công tác kiểm kê TSC theo Đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và Kế hoạch của UBND Thành phố, ông Nguyễn Xuân Lưu – Giám đốc Sở Tài chính TP. Hà Nội đề nghị các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã khẩn trương thành lập Ban Chỉ đạo kiểm kê theo hướng dẫn tại Kế hoạch số 155/KH-UBND của UBND Thành phố và ban hành Kế hoạch kiểm kê TSC thuộc phạm vi quản lý. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc thành lập Tổ kiểm kê TSC do mình đang trực tiếp quản lý/tạm quản lý.

Đối với Sở Giao thông vận tải, Sở Lao động Thương binh và Xã hội và 02 quận, huyện (Hai Bà Trưng, Gia Lâm), Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Xuân Lưu đề nghị các đơn vị tích cực, sát sao phối hợp với Bộ Tài chính, Sở Tài chính trong quá trình kiểm kê thử nghiệm TSC thuộc phạm vi quản lý.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Xuân Lưu nêu rõ, các sở là đầu mối tổng hợp số liệu từng nhóm TSC là tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý còn có trách nhiệm rà soát đầy đủ các đối tượng được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng theo lĩnh vực quản lý thuộc phạm vi quản lý của Thành phố; Phối hợp chặt chẽ với Sở Tài chính trong quá trình xây dựng văn bản hướng dẫn kiểm kê TSC thuộc phạm vi quản lý ngay từ khâu kiêm kê thử nghiệm TSC. Ngoài ra, kiểm tra, đôn đốc và chịu trách nhiệm chung trước UBND Thành phố về tiến độ tổng hợp kết quả kiểm kê TSC là tài sản kết cấu hạ tầng và tính đầy đủ của đối tượng thực hiện kiểm kê nhóm TSC được giao là đầu mối tổng hợp số liệu.

 

TP. Hà Nội ban hành Kế hoạch số 155/KH-UBND thực hiện Đề án tổng kiểm kê tài sản công. Theo Kế hoạch, đến ngày 15/6/2025, Sở Tài chính hoàn thành tổng hợp kết quả kiểm kê, xây dựng báo cáo tổng hợp của UBND thành phố gửi Bộ Tài chính. Thời điểm chốt số liệu kiểm kê là 0h ngày 1/1/2025. UBND TP. Hà Nội giao Sở Tài chính là cơ quan đầu mối, phối hợp các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, doanh nghiệp thuộc thành phố, UBND quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện kế hoạch này.

Theo https://tapchitaichinh.vn/tap-huan-trien-khai-kiem-ke-thu-nghiem-tai-san-cong-tren-dia-ban-tp-ha-noi.html