Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo nhấn mạnh về công tác tuyên truyền bầu cử phải đúng sự chỉ đạo, định hướng chính trị, tư tưởng của Đảng và Hội đồng Bầu cử quốc gia, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, không phô trương, hình thức; tạo không khí phấn khởi trong nhân dân; gắn với triển khai thực hiện nhiệm vụ của đất nước, bộ, ngành, địa phương, đơn vị và Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.  

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo khẳng định: Bên cạnh việc thực hiện tuyên truyền về bầu cử, các phóng viên cần kịp thời đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc, vu cáo… việc thực hiện chức trách của người dân trong bầu cử.  

Tại hội nghị, TS Nguyễn Hải Long, Phó Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng đại biểu dân cử của Quốc hội đã truyền đạt những nét chính về công tác tuyên truyền bầu cử, thể hiện trách nhiệm người làm báo, tuyên truyền về công tác bầu cử Quốc hội và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo không để có những sơ suất.  

Dưới đây là một số hình ảnh về hội nghị: 


Chú thích ảnh
Hàng trăm phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan Trung ương và địa phương.
Chú thích ảnh
Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Chú thích ảnh
Diễn giả trình bày tại hội nghị. 

Lê Vân-Lê Phú/Báo Tin tức

Theo http://www.tuyengiao.vn/thoi-su/tap-huan-tuyen-truyen-bau-cu-cho-cac-phong-vien-132662