Tham dự Hội nghị có Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn, các Tổng cục phó, đại diện lãnh đạo các Vụ, Cục khối cơ quan Tổng cục cùng với điểm cầu tại các Cục hải quan địa phương.

Tại Hội nghị, báo cáo của Tổng cục Hải quan cho biết, mặc dù tình hình dịch COVID-19 có diễn biến phức tạp, đặc biệt trong quý III/2021 đã làm ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động của ngành Hải quan, nhưng với sự chỉ đạo kịp thời của Chính phủ, lãnh đạo Bộ Tài chính và nỗ lực của toàn Ngành, ngành Hải quan đạt được kết quả tích cực.

Hình ảnh: Thu ngân sách nhà nước của ngành Hải quan tăng 26,23% trong 9 tháng đầu năm số 1
Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Cụ thể, Tổng cục Hải quan đã trình Bộ Tài chính, trình Chính phủ ban hành các cơ chế chính sách tạo thuận lợi thương mại, đặc biệt là các chính sách đặc thù giải quyết vướng mắc trong quá trình nhập khẩu hàng hóa phục vụ phòng chống dịch.

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan đã ban hành nhiều công văn chỉ đạo các cục hải quan địa phương thực hiện một số giải pháp, phương án nhằm giải quyết thủ tục thông quan hàng hóa nhanh chóng, thuận lợi, song vẫn đảm bảo công tác quản lý nhà nước về hải quan, chống buôn lậu gian lận thương mại và phòng, chống dịch bệnh.

Về nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, tính từ ngày 1/1/2021 đến ngày 26/9/2021, toàn ngành Hải quan đã thu được 280.981 tỷ đồng, bằng 89,2% dự toán, đạt 84,8% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 26,23% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Tổng cục Hải quan, ước tính đến hết tháng 9/2021 sẽ thu được 284.600 tỷ đồng, bằng 90,35% dự toán, đạt 84,5% chỉ tiêu phấn đấu, bằng 85% chỉ tiêu Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính giao và tăng 22,45% (tương đương 51.347 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm 2020.

Đối với công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; chống buôn lậu, gian lận thương mại, trong 9 tháng đầu năm 2021, toàn ngành Hải quan đã chủ trì, phối hợp, phát hiện, bắt giữ, xử lý 10.743 vụ việc vi phạm, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 1.843 tỷ đồng; số thu ngân sách đạt 151,712 tỷ đồng. Trong đó, cơ quan Hải quan khởi tố 22 vụ; chuyển cơ quan khác kiến nghị khởi tố 95 vụ.

Hiện nay, Tổng cục Hải quan tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan như: Thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN; thực hiện dịch vụ công trực tuyến…, đặc biệt tập trung nguồn lực thực hiện hệ thống Hải quan số và mô hình Hải quan thông minh...

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai ghi nhận quyết tâm của toàn ngành Hải quan đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên các mặt công tác. Đáng chú ý, trong quý III, khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trên phạm vi cả nước, ngành Hải quan đã chủ động, kịp thời tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền và trực tiếp ban hành nhiều văn bản về cơ chế, chính sách tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, nhất là đảm bảo thông quan nhanh các lô hàng thuốc, vật tư, thiết bị y tế phòng, chống dịch.


Về nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV, Thứ trưởng đề nghị Tổng cục Hải quan tập trung vào các nhóm nhiệm vụ, cụ thể, chủ động thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp để đảm bảo hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu dự toán thu ngân sách cả năm 2021 (chỉ tiêu dự toán cả năm là 315.000 tỷ đồng).

Hoàn thiện đúng kế hoạch, đảm bảo chất lượng các văn bản quy phạm pháp luật được giao chủ trì xây dựng dự thảo như: Nghị định quy định về cơ chế quản lý, phương thức, trình tự, thủ tục kiểm tra chất lượng và kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu; Nghị định về kết nối và chia sẻ thông tin giữa các cơ quan Chính phủ với các bên liên quan thông qua Cơ chế một cửa quốc gia trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa; Nghị định về quản lý hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu giao dịch qua thương mại điện tử...

Đối với nhiệm vụ chống buôn lậu, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, Thứ trưởng đề nghị toàn ngành Hải quan cần đẩy mạnh công tác thu thập, phân tích, xử lý thông tin, tăng cường áp dụng quản lý rủi ro gắn với trang thiết bị hiện đại; tăng cường công tác phối hợp trong và ngoài Ngành…

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan, tạo thuận lợi thương mại; chú trọng hợp tác quốc tế; tăng cường công tác xây dựng lực lượng, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cán bộ công chức.

Tiếp thu chỉ đạo của Thứ trưởng, phát biểu kết luận Hội nghị trực tuyến, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn yêu cầu toàn Ngành cần tập trung thực hiện tốt một số nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Hình ảnh: Thu ngân sách nhà nước của ngành Hải quan tăng 26,23% trong 9 tháng đầu năm số 2
Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn phát biểu tại Hội nghị.

Cụ thể, quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu ngân sách cả năm 2021. Theo đó, cần nỗ lực thực hiện đồng bộ các giải pháp tạo thuận lợi thương mại gắn với các biện pháp chống thất thu ngân sách, nỗ lực thu đạt 335 nghìn tỷ đồng (vượt chỉ tiêu dự toán cả năm 20 nghìn tỷ đồng) để góp phần đảm bảo tiềm lực tài chính quốc gia phục vụ thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nguồn lực cho phòng, chống dịch COVID-19...

Bên cạnh đó, ngành Hải quan tiếp tục tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác hợp tác quốc tế, nhất là trong lĩnh vực chống buôn lậu. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan yêu cầu từng chi cục, từng cục hải quan địa phương phải luôn đề cao tinh thần trách nhiệm, áp dụng đầy đủ, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ, gắn với sử dụng trang thiết bị từ khâu thông quan, kiểm tra sau thông quan, quản lý rủi ro.

Theo https://tapchitaichinh.vn/Chuyen-dong-tai-chinh/thu-ngan-sach-nha-nuoc-cua-nganh-hai-quan-tang-2623-trong-9-thang-dau-nam-339535.html