Ông Nguyễn Tân Thịnh - Cục trưởng Cục Quản lý công sản phát biểu tại Hội nghị.
Ông Nguyễn Tân Thịnh - Cục trưởng Cục Quản lý công sản phát biểu tại Hội nghị.

Ngày 30/5, tại TP. Hải Phòng, Cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính) phối hợp với Sở Tài chính TP. Hải Phòng tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai kiểm kê thử nghiệm TSC trên địa bàn Thành phố.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Tân Thịnh - Cục trưởng Cục Quản lý công sản cho biết, năm 1998, cả nước đã thực hiện tổng kiểm kê TSC, nhưng đối tượng kiểm kê ở thời điểm này chỉ là TSC tại các đơn vị hành chính sự nghiệp. Trong khi đó, tại báo cáo giám sát về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Quốc hội yêu cầu phải thực hiện tổng kiểm kê TSC trên toàn quốc đối với 2 loại TSC gồm: TSC tại các đơn vị hành chính sự nghiệp; tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư quản lý. Do đó, lần tổng kiểm kê TSC toàn quốc tới đây sẽ tập trung vào 2 loại TSC theo yêu cầu của Quốc hội.

Chia sẻ về những khó khăn trong triển khai công tác tổng kiểm kê TSC lần này, Cục trưởng Nguyễn Tân Thịnh chỉ rõ, đối với việc kiểm kê TSC tại các đơn vị hành chính sự nghiệp như quy mô thực hiện từ năm 1998 thì đều có quy định rõ về chế độ hạch toán, kế toán, chế độ tính hao mòn, khấu hao tài sản, đồng thời đã có hệ thống cơ sở dữ liệu đối với tài sản này, kể cả ở các bộ, ngành, địa phương hay trên quy mô cả nước. Tuy nhiên, đối với loại tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư quản lý, cho đến nay, có nhiều loại tài sản chưa có quy định về chế độ quản lý, sử dụng, chế độ hạch toán.

Đề cập lý do Bộ Tài chính chọn TP. Hải Phòng là địa phương thực hiện thử nghiệm kiểm kê TSC, ông Nguyễn Tân Thịnh cho hay, là do TP. Hải Phòng có đa dạng các loại TSC thuộc đối tượng phải kiểm kê theo Quyết định số 213/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Hơn nữa, công tác quản lý TSC của Hải Phòng trong những năm qua có nhiều thay đổi theo chiều hướng tích cực, nhận được sự đánh giá cao của Bộ Tài chính.

Do đó, để việc thực hiện thử nghiệm kiểm kê TSC tại địa phương này được thông suốt, Cục trưởng Cục Quản lý công sản đề nghị, sau khi các báo cáo viên trình bày các nội dung cơ bản của Đề án tổng kiểm kê TSC được Thủ tướng Chính phủ thông qua tại Quyết định số 213/QĐ-TTg, hướng dẫn cụ thể về các biểu mẫu phục vụ cho việc kiểm kê, cách thức tổng hợp số liệu và thực hiện chế độ báo cáo... các đại biểu tại Hội nghị tập huấn cần trao đổi, thảo luận làm rõ những nội dung còn vướng mắc, chưa rõ.

Cục trưởng Nguyễn Tân Thịnh thông tin thêm, Cục Quản lý công sản đã mở Chuyên mục Tổng kiểm kê TSC trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính và trang Thông tin điện tử về TSC để đăng tải những thông tin liên quan đến công tác này, giúp các đơn vị có thể tham khảo phục vụ cho việc thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị. Đồng thời, Cục Quản lý công sản cũng bố trí cán bộ trực tiếp đồng hành với các đơn vị để “cùng làm, cùng rút kinh nghiệm” trong quá trình thực hiện kiểm kê để đảm bảo sát với thực tế và đúng quy định.

Quang cảnh Hội nghị. 
Quang cảnh Hội nghị. 

Theo ông Trần Xuân Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài chính TP. Hải Phòng, công tác quản lý, sử dụng TSC trên địa bàn Thành phố thời gian qua luôn được lãnh đạo các cấp, các ngành, các đơn vị tập trung quan tâm chỉ đạo sát sao dần đi vào nề nếp.

Thực hiện Quyết định số 213/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, TP. Hải Phòng đã thành lập Ban Chỉ đạo kiểm kê TSC tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư quản lý thuộc phạm vi quản lý của Thành phố. Trên cơ sở tham khảo kế hoạch thực hiện của Bộ Tài chính, Sở Tài chính TP. Hải Phòng đã tham mưu cho Thành phố để ban hành kế hoạch triển khai kiểm kê, trong đó tập trung làm tốt khâu chuẩn bị để làm tiền đề triển khai các khâu tiếp theo được thuận lợi. Cùng với đó, tham mưu UBND Thành phố có các văn bản chỉ đạo các đơn vị chủ động thực hiện rà soát các TSC đang được giao quản lý, cập nhật giá trị để thực hiện theo dõi trên sổ sách kế toán và hệ thống phần mềm theo dõi tài sản.

Phó Giám đốc Sở Tài chính Trần Xuân Toàn cho hay, nhận thức rõ công tác kiểm kê tài sản là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng, TP. Hải Phòng sẽ nỗ lực triển khai tập dượt, rút kinh nghiệm trong kiểm kê thử nghiệm nhằm chuẩn bị cho cuộc tổng kiểm kê chính thức từ ngày 1/1/2025. Với vai trò là cơ quan được giao nhiệm vụ chủ trì công tác kiểm kê TSC, Sở Tài chính xác định luôn theo sát các đơn vị để thực hiện hướng dẫn, phối hợp thực hiện công tác kiểm kê, kịp thời tháo gỡ các nội dung vướng mắc.

Theo https://tapchitaichinh.vn/thu-nghiem-kiem-ke-tai-san-cong-dam-bao-sat-thuc-te-va-dung-quy-dinh.html