Hình ảnh: Thủ tướng Chính phủ sẽ đối thoại với thanh niên số 1

Thủ tướng Chính phủ sẽ đối thoại với thanh niên vào ngày 26/3 với chủ đề "Xây dựng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao đáp ứng kỷ nguyên 4.0". 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ vừa ban hành Kế hoạch số 593/KH-BNV về tổ chức Hội nghị đối thoại của Thủ tướng Chính phủ với thanh niên năm 2023.

Theo đó, dự kiến vào ngày 26/3/2023, Thủ tướng Chính phủ sẽ đối thoại trực tiếp và trực tuyến với thanh niên trên khắp 63 tỉnh, thành phố. Chủ đề đối thoại là: Xây dựng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao đáp ứng kỷ nguyên 4.0.

Hội nghị đối thoại được thực hiện với mục đích thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đối thoại với thanh niên, nắm bắt tình hình; lắng nghe những kiến nghị, đề xuất, nguyện vọng của thanh niên để kịp thời chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ những tồn tại, hạn chế, những khó khăn, vướng mắc liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên trong quá trình xây dựng, triển khai thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với thanh niên trong giai đoạn hiện nay.

Phổ biến rộng rãi tới thanh niên những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm thực hiện mục tiêu phát triển thanh niên. Nội dung đối thoại tập trung vào việc triển khai, thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với thanh niên. Chính sách của Nhà nước trong việc xây dựng và phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao.

Vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong học tập, lao động, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng cơ hội và thách thức trong kỷ nguyên 4.0. Những kiến nghị, đề xuất của thanh niên và định hướng giải quyết các kiến nghị, đề xuất.

Theo kế hoạch, thành phần tham dự tại điểm cầu Văn phòng Chính phủ gồm: Đại diện lãnh đạo các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan liên quan ở Trung ương; đại diện lãnh đạo một số ban của Đảng, một số ủy ban của Quốc hội, các tổ chức chính trị - xã hội và khoảng 400 đại biểu thanh niên.

Tại điểm cầu trực tuyến trụ sở Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh gồm đại diện đoàn khối và thanh niên quân đội, công an, khối các cơ quan Trung ương và doanh nghiệp Trung ương.

Điểm cầu trực tuyến tại 63 UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan chuyên môn; thường trực Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên và Hội Sinh viên cấp tỉnh; đại diện thanh niên,…

Tại hội nghị đối thoại, Bộ Nội vụ cùng các bộ, cơ quan trung ương sẽ tham gia cùng Thủ tướng Chính phủ trả lời, giải đáp các kiến nghị, đề xuất của thanh niên.

PV

Nguồn tin: https://dangcongsan.vn/thoi-su/thu-tuong-chinh-phu-se-doi-thoai-voi-thanh-nien-632181.html