Kính thưa đồng chí Nguyễn Công Dũng, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam,

Thưa các đồng chí lãnh đạo các vụ, đơn vị, 

Thưa toàn thể các đồng chí!

Hôm nay, tôi rất vui đến dự Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam. Thay mặt lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, tôi xin biểu dương và chúc mừng những kết quả mà Báo đã đạt được, thể hiện những bước phát triển, nỗ lực không ngừng của một tập thể Báo đoàn kết, trí tuệ, năng động và sáng tạo.

Qua báo cáo của Ban biên tập Báo tại Hội nghị và các tham luận, cho thấy trong năm qua, trong bối cảnh có nhiều khó khăn và thuận lợi đan xen, đặc biệt là sự bùng nổ của cách mạng công nghệ 4.0 đặt ra những yêu cầu mới về chất lượng thông tin, ứng dụng những mô hình báo chí hiện đại. 

Trong bối cảnh đó, thời điểm giữa năm 2023, Báo có sự thay đổi về nhân sự Tổng Biên tập, nhưng với sự đoàn kết thống nhất cao, tập thể Ban Biên tập, các ban, đơn vị và cán bộ, biên tập viên, phóng viên, kỹ thuật viên của Báo đã chủ động kế thừa và phát huy những thành tích đã đạt được, bám sát tình hình thực tế, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức công tác, sáng tạo, linh hoạt triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. 

Tôi đặc biệt ghi nhận một trong những thành tựu nổi bật của Báo trong năm qua là công tác tuyên truyền trên các ấn phẩm đã có bước phát triển toàn diện cả về hình thức và nội dung, phản ánh kịp thời, đúng định hướng các sự kiện chính trị, đối ngoại, kinh tế, an ninh - quốc phòng, văn hóa, xã hội quan trọng của đất nước với cách thể hiện đa phương tiện, phong phú, sinh động; các loạt bài, tuyến tin, bài tuyên truyền đạt chất lượng, tạo sức lan tỏa. 

Báo tiếp tục vinh dự đoạt được nhiều giải thưởng báo chí uy tín của Trung ương, địa phương và các bộ, ngành. Những kết quả này đã thể hiện sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Ban Biên tập Báo trong công tác tuyên truyền, sự trưởng thành về trình độ chính trị, năng lực chuyên môn, tính sáng tạo của đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên toàn Báo thời gian qua. 

Trong năm 2023, điểm nhấn đặc biệt đáng chú ý là Báo đã thực hiện tốt việc khai trương và đưa vào vận hành ổn định Cổng Thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, phát huy tốt vai trò của kênh thông tin chính thống, là hệ thống tích hợp đầy đủ và toàn diện thông tin từ các đảng bộ trực thuộc Trung ương và từ các ban, bộ, ngành, địa phương; là kênh thông tin, giao tiếp hai chiều hiệu quả giữa Đảng với cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về lĩnh vực xây dựng Đảng. Đây là một nỗ lực rất lớn của Báo trên hành trình tiếp tục khẳng định uy tín và thương hiệu của một cơ quan báo chí chính thống, là tiếng nói của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam trên mạng Internet.

Cùng với đó, tôi đánh giá cao Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc tổ chức các hoạt động mang ý nghĩa chính trị - xã hôi sâu sắc như: Chương trình “Màu hoa đỏ” lần thứ 16; Chương trình "Xuân Trường Sa"...; các cuộc thi trực tuyến tạo sức lan tỏa lớn như: “Chung tay vì an toàn giao thông”; các hội thảo, diễn đàn, tọa đàm quan trọng: “Phát huy tiềm năng, nguồn lực phát triển kinh tế nhanh, bền vững”; “Kết quả, nguyên nhân, kinh nghiệm từ thực tiễn nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp”; “Chuyển đổi số báo chí, xuất bản - Lý luận và thực tiễn”, “Kinh tế Việt Nam sau nửa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng”... 

Cũng trong năm qua, Báo đã ký kết kết chương trình phối hợp công tác với nhiều cơ quan, đơn vị như: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật; Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Báo Thế giới & Việt Nam… Các chương trình được ký kết đưa công tác phối hợp ngày càng toàn diện hơn, sâu sắc hơn, góp phần quan trọng giúp Báo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Hình ảnh: Tiếp tục là tiếng nói của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trên mạng Internet số 1

Đồng chí Phan Xuân Thủy - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam. Ảnh: PV 

Thưa các đồng chí!

Với những kết quả rất ấn tượng trong năm qua, thay mặt Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, một lần nữa tôi xin biểu dương và chúc mừng những nỗ lực, những thành tích mà các đồng chí đã đạt được trong năm 2023. 

Vừa qua, Ban đã tổng kết năm 2023; nhận định năm 2024 tiếp tục có những thuận lợi và khó khăn. Đặc biệt, năm 2024 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII và công tác chuẩn bị cho Đại hội. Để tiếp tục đưa Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam phát triển mạnh mẽ trong năm 2024 và những năm tiếp theo, tôi đề nghị Báo tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Một là, tiếp tục bám sát tôn chỉ, mục đích, chức năng, nhiệm vụ của Báo là tiếng nói của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trên mạng Internet; cung cấp kịp thời các thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới mọi đối tượng bạn đọc trong nước và quốc tế, bảo đảm tính định hướng, chính thống, trung thực của thông tin. Thực hiện tốt vai trò là diễn đàn của nhân dân, chuyển tải kịp thời tâm tư, nguyện vọng, ý kiến chính đáng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đến với Đảng và Nhà nước.

Hai là, Ban Biên tập Báo chỉ đạo tiếp tục đổi mới về nội dung và hình thức các ấn phẩm; thường xuyên có những bài viết phân tích sâu trên các chuyên trang, chuyên mục của Báo, định hướng dư luận xã hội trước những vấn đề bức xúc mà dư luận quan tâm; nhiều tuyến bài hay, chất lượng, bám sát hơi thở cuộc sống, phản ánh đúng và trúng những vấn đề quan tâm của dư luận, tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế của Báo qua việc đoạt nhiều giải thưởng báo chí uy tín, trong đó có các giải báo chí toàn quốc và giải báo chí của các bộ, ngành, địa phương.

Đặc biệt, đối với ấn phẩm mới là Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, cần tiếp tục tập trung đầu tư nâng cao chất lượng nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển, định hướng thông tin, giao tiếp điện tử giữa Trung ương Đảng với các cấp ủy đảng; không ngừng đổi mới, đi tắt, đón đầu các kỹ thuật, công nghệ mới nhằm tăng tính hấp dẫn, tiện lợi, tạo sự bắt mắt, thân thiện và tương tác có hiệu quả với bạn đọc.

Ba là, cần tăng cường phối hợp, với tinh thần trách nhiệm cao, cùng Vụ Tổ chức - Cán bộ, Vụ Báo chí - Xuất bản và các vụ, đơn vị liên quan của Ban, tạp chí các ban Đảng Trung ương triển khai các công việc nhằm hợp nhất tạp chí các ban Đảng Trung ương với Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam theo tinh thần Kết luận số 26 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định 362 của Thủ tướng Chính phủ; tiếp tục chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất - kỹ thuật, tổ chức bộ máy, nội dung, tài chính để đảm bảo cho việc hợp nhất, xây dựng Báo trở thành cơ quan báo chí tập trung, đa phương tiện. Trước mắt, phối hợp với các vụ, đơn vị liên quan khẩn trương tham mưu, triển khai các công việc chuẩn bị hợp nhất Tạp chí Tuyên giáo về Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam.

Bốn là, tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên về phẩm chất chính trị, trình độ, năng lực chuyên môn để đáp ứng tốt hơn nữa yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu trong chỉ đạo điều hành, ứng dụng công nghệ hiện đại.

Năm là, nghiên cứu đề xuất dự án xây dựng hai ấn phẩm mới: Tiếng Lào và tiếng Campuchia nhằm triển khai tốt hơn nữa nhiệm vụ tuyên truyền, thông tin đối ngoại của Báo trong tình hình mới, đáp ứng nhu cầu thông tin của bạn đọc trong và ngoài nước.

Sáu là, tiếp tục triển khai có hiệu quả các sự kiện chính trị - xã hội gắn liền với thương hiệu của Báo như: Chương trình “Màu hoa đỏ”, Chương trình “Xuân Trường Sa”, các cuộc thi trực tuyến, các hội thảo, tọa đàm... tạo sức lan tỏa sâu rộng hơn nữa. 

Bảy là, tiếp tục duy trì, phát huy hiệu quả các mối quan hệ liên kết, hợp tác với một số bộ, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương đã ký kết tuyên truyền. Đồng thời tiếp tục nghiên cứu, mở rộng thêm hoạt động hợp tác, phối hợp trong công tác báo chí, truyền thông nhằm tăng thêm sức lan tỏa; tiếp tục khẳng định vị thế của Báo là một trong những cơ quan báo chí chủ lực của Trung ương Đảng trên mạng internet. 

Thưa các Quý vị đại biểu!

Năm mới 2024 sắp đến, tôi hy vọng và tin tưởng rằng, trong năm tới, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tiếp tục có bước phát triển mới, vững chắc toàn diện, xứng đáng là tiếng nói của Đảng, Nhà nước và Nhân dân trên mạng internet. 

Thay mặt Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, chúc các Quý vị đại biểu, tập thể Ban Biên tập, các cán bộ, biên tập viên, phóng viên, kỹ thuật viên, người lao động, cộng tác viên của Báo một Năm mới Giáp Thìn - 2024 an khang, thịnh vượng, hạnh phúc và thành công! 

Trân trọng cảm ơn!

Nguồn: dangcongsan.vn