Sáng 29/3, tại Đà Nẵng, Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương tổ chức Hội nghị Giao ban công tác kiểm tra, giám sát Quý I và triển khai nhiệm vụ Quý II/2023, cụm thi đua khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đồng chí Hồ Quốc Dũng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định; đại diện thường trực tỉnh ủy, thành ủy, lãnh đạo Quân khu 5; Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm, cán bộ phụ trách công tác tổng hợp cơ quan UBKT các tỉnh ủy, thành ủy khu vực Vụ Địa bàn V; các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, công chức Vụ Địa bàn V…

Hình ảnh: Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng số 1

Đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương chủ trì, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị cho biết, trong Quý I/2023, cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp trong khu vực miền Trung- Tây Nguyên đã kịp thời xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm 2023 và triển khai thực hiện toàn diện, có hiệu quả các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng theo quy định của Điều lệ Đảng; thực hiện nhiệm vụ theo định hướng, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, trong đó chú trọng xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát, triển khai thực hiện nghiêm túc công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với các tổ chức đảng, đảng viên có liên quan đến những vụ án, vụ việc có sai phạm thuộc diện Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh, thành theo dõi, chỉ đạo.

Đồng thời, các địa phương đã chủ động xây dựng và ban hành kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2023 và tổ chức thực hiện kịp thời; một số địa phương chủ động kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với các dự án/gói thầu do Công ty AIC thực hiện. Cạnh đó, cấp ủy, UBKT các cấp kịp thời kiện toàn nhân sự UBKT và sắp xếp bộ máy cơ quan UBKT cơ bản đủ số lượng, đúng cơ cấu để hoạt động hiệu lực, hiệu quả; quan tâm công tác bổ sung quy hoạch, quy hoạch UBKT nhiệm kỳ 2020-2025, 2025-2030; chăm lo công tác đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển thành viên UBKT các cấp sang công tác các ngành, các lĩnh vực khác; tích cực tuyên truyền các hoạt động nhân kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948 - 16/10/2023).

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, một số hạn chế, tồn tại cũng đã bộc lộ như: Một số địa phương xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm 2023 chưa nêu số lượng cụ thể, nhất là số cuộc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, số đảng viên kiểm tra theo Điều 30, giám sát chuyên đề theo Điều 32 Điều lệ Đảng; một số UBKT cấp tỉnh chưa chủ động tham mưu cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy triển khai thực hiện việc giám sát tổ chức đảng, đảng viên theo Điều 30, chưa kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng, đảng viên; chất lượng giám sát thường xuyên, chuyên đề có mặt còn hạn chế…

Về phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu trong Quý II/2023, Hội nghị xác định, cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp khu vực miền Trung- Tây Nguyên tiếp tục quán triệt các văn bản mới của Đảng liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh các quy trình, quy định về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của cấp ủy, UBKT phù hợp với các quy định, hướng dẫn của Trung ương.

Triển khai thực hiện có chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo chương trình, kế hoạch năm 2023; chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, quyết định kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; tập trung kiểm tra vào các lĩnh vực nhạy cảm, cấp thiết dễ nảy sinh tiêu cực; kiên quyết xử lý kỷ luật nghiêm minh tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; giải quyết dứt điểm đơn, thư tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng, những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương, đơn vị.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong điều tra, xử lý vụ án, vụ việc; kiểm tra, kết luận, xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm trong các vụ án, vụ việc. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Tăng ường công tác tuyên truyền, công khai kết quả kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, góp phần giáo dục, cảnh tỉnh, răn đe để ngăn ngừa vi phạm.

Hình ảnh: Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng số 2

Các đại biểu phát biểu, thảo luận tại Hội nghị. 

Tại Hội nghị, nhiều ý kiến phát biểu, đóng góp tập trung các nội dung về những ưu điểm, khuyết điểm, tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng thời gian qua. Qua đó, đề xuất, kiến nghị những giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả hơn công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương đã tiếp thu và giải đáp các ý kiến tham gia của các đại biểu, nhất là những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất. Đồng thời, đồng chí đề nghị, trong thời gian tới, cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các tỉnh, thành ủy trong khu vực tập trung thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu: Quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy UBKT; thực hiện luân chuyển thành viên UBKT các cấp sang công tác các ngành, các lĩnh vực theo Kết luận 34, ngày 8/4/2022 của Bộ Chính trị; kiểm tra, xử lý dứt điểm những điểm nóng, vụ việc phức tạp, đơn thư khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài; thực hiện chỉ đạo của Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, rà soát, kiểm tra, kết luận xử lý các sai phạm có liên quan các dự án của Tập đoàn FLC; các dự án/gói thầu của Công ty Cổ phần Tiến bộ quốc tế (AIC) và các đơn vị thành viên. 

Thực hiện tốt các thông báo kết luận của UBKT Trung ương; chủ động thực hiện chặt chẽ, có hiệu quả quy chế phối hợp với các cơ quan liên quan trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Tăng cường công tác giám sát, thường xuyên tham gia dự họp đối với tổ chức đảng cơ sở để kịp thời nắm bắt tình hình, phát hiện, kiểm tra, giám sát, phòng ngừa, khắc phục khuyết điểm, vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên./.

Tin, ảnh: Đình Tăng

Nguồn: dangcongsan.vn