Mục đích của cuộc thi nhằm tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, công chức, chuyên viên, nhân viên toàn Ngành các văn bản pháp luật mới (Luật Phòng, chống ma túy năm 2021, Nghị định số 105/2021/NĐ-CP ngày 4/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống ma túy và các văn bản hướng dẫn liên quan), các quy định của Ngành về phòng, chống ma túy, tạo diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong công tác phòng, chống ma túy.

Đối tượng dự thi là cán bộ, công chức, nhân viên toàn ngành Hải quan. Nội dung dự thi, tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy năm 2021; Bộ Luật Tố tụng hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017, Nghị định số 105/2021/NĐ-CP của Chính phủ; các văn bản liên quan, các quy định của Ngành và thực tiễn phòng, chống ma túy.

Bài dự thi gồm 2 phần: Trắc nghiệm (30 câu) và phần tự luận. Thời gian nhận bài từ ngày 4/7/2022 đến 5/8/2022. Bài dự thi gửi về địa chỉ: Phòng Kiểm soát ma túy, Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan, số 9 Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Thông qua cuộc thi này góp phần nâng cao nhận thức, kiến thức, ý thức trách nhiệm của lực lượng hải quan nói chung và lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy nói riêng trong đấu tranh phòng, chống ma túy, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và tình hình mới.

Cơ cấu giải thưởng gồm: 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 5 giải Khuyến khích, các giải tập thể. Sau khi cuộc thi kết thúc, đáp án và danh sách thí sinh đạt giải được công bố công khai trên Cổng Thông tin điện tử Tổng cục Hải quan và Tạp chí Hải quan. Ban Tổ chức cuộc thi tổ chức lễ tổng kết và trao giải cho thí sinh đạt giải tại Hội nghị sơ kết công tác phòng, chống ma túy toàn Ngành, dự kiến tổ chức trong tháng 10/2022.

Theo https://tapchitaichinh.vn/Chuyen-dong-tai-chinh/tong-cuc-hai-quan-to-chuc-cuoc-thi-tim-hieu-ve-phap-luat-phong-chong-ma-tuy-349272.html